Gastvrijheid & klantgerichtheid

Hoe is het met de klantgerichtheid van jouw organisatie? Voelen klanten zich welkom, gehoord en begrepen? Worden klanten snel en goed geholpen? Verplaatsen medewerkers zich in de klant en zijn zij gespitst op het verbeteren van de dienstverlening aan klanten? En is klantgericht werken iets van de hele organisatie? Is de interne samenwerking gericht op het zo goed mogelijk helpen van de klant? Het zijn een aantal kenmerken van een klantgerichte organisatie.

Lange tijd is er bij organisaties in het maatschappelijk middenveld weinig aandacht besteed aan de klant. Klanten blijven toch wel komen. Wij zijn van mening dat deze organisaties juist op het gebied van gastvrijheid & klantgerichtheid het verschil kunnen maken. Zij zijn immers in het leven geroepen om mensen te helpen. Zonder winstoogmerk, dus met alle ruimte om een beetje extra te geven.

Daarom vinden wij: houd bij alles wat je doet de behoefte van de klant voor ogen en kies voor een integrale aanpak. Veranker klantgerichtheid in processen, vang het in woord en geschrift én handel ernaar. Al is het maar omdat een klantgerichte organisatie zorgt voor blije medewerkers, blije klanten en daarmee ook goede bedrijfsresultaten.

Wij hebben hiervoor Café Andersom ontwikkeld: een dienst van Andersom gericht op verbeteren van de gastvrijheid & klantgerichtheid in organisaties. Het doel: het klantgerichter maken van organisaties. Dat uit zich in de diensten die een corporatie verleent maar meer nog hoe. Hoe klanten te woord worden gestaan, hoe centraal de wensen en behoefte van de klant staan in de processen en bedrijfsvoering van de organisatie.

Café Andersom is geen echt café, maar we hebben deze naam bedacht omdat we hebben gezien dat de principes over gastvrijheid in de horeca (en andere gastvrije organisaties) heel goed toepasbaar zijn op organisaties in het maatschappelijk middenveld. Voor meer informatie, bekijk de pagina van Café Andersom. Wij ondersteunen organisaties bij:

Klantvisie & dienstverleningsconcept
+

Klantvisie & dienstverleningsconcept

Welke ambities heeft de organisatie als het gaat om de klant? Dit is vaak een afgeleide van het ondernemingsplan of koersplan van de organisatie. We stellen samen met de organisatie een visie op en brengen de huidige situatie in kaart. Hierna formuleren we de strategie om de visie ten aanzien van de klant en de dienstverlening te realiseren. Welke beloften maak je en hoe vertaal je de klantvisie naar de organisatie? Zodat medewerkers deze visie kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Klantvisie & dienstverleningsconcept
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Caroline Post

+31 (0) (0) 6 41 21 53 38
Optimalisatie klantprocessen
+

Optimalisatie klantprocessen

Samen met medewerkers optimaliseren we processen. Met het daarvoor opgestelde droombeeld voor ogen, nemen we de processen onder handen. Wat kan sneller, beter, efficiënter en makkelijker? Het belang van de klant dient hierbij als vertrekpunt. Wij als Andersom staan voor een proces waarin klantgerichtheid en efficiency met elkaar in evenwicht zijn. Het perfecte proces bestaat niet, we streven naar continue verbetering. We geven hierbij gelijk vorm aan het proceseigenaarschap zodat dit onderdeel wordt van de dagelijkse routine in de organisatie.

Optimalisatie klantprocessen
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Claudia Pasanea

+31 (0) (0) 6 10 61 22 66
Klantgerichtheidsscan
+

Klantgerichtheidsscan

Met de Andersom-scan maken we inzichtelijk hoe jouw organisatie ervoor staat ten aanzien van gastvrijheid & klantgerichtheid. Wat is er nodig om te verbeteren en wat is het verbeterpotentieel? We halen input op uit de hele organisatie en geven via een beknopte rapportage de belangrijkste resultaten van de scan & drie concrete tips om te verbeteren.

Klantgerichtheidsscan
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Caroline Post

+31 (0) (0) 6 41 21 53 38
Bedrijfsbrede klantfocus
+

Bedrijfsbrede klantfocus

Hoe zorg je ervoor dat de klant niet alleen ‘het feestje van de front office’ is? En dat klantgerichtheid iets is van de hele organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat alle medewerkers weten hoe zij bijdragen aan de klantgerichtheid van de organisatie, waarbij de externe klant net zo benaderd wordt als de interne klant. Zodat interne samenwerking gericht op het bedienen van de klant vanzelfsprekend is.

Bedrijfsbrede klantfocus-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Claudia Pasanea

+31 (0) (0) 6 10 61 22 66
Persoonlijk leiderschap
+

Persoonlijk leiderschap

Organisaties en klanten verwachten steeds meer van medewerkers. Dat vraagt wat van medewerkers (jou!). Hoe geef jij leiding aan jouw eigen ontwikkeling en hoe zet je jouw kwaliteiten en drijfveren in om doelen te halen? Het begint bij bewustwording van jouw gedrag, drijfveren en ontwikkeling. Vanuit bewustwording kun je (andere) keuzes maken. Dat betekent ook blijvend investeren in jouw persoonlijk leiderschap. Andersom levert maatwerk door bijvoorbeeld trainingen, individuele coaching en management development trajecten aan te bieden. Hierin worden deze thema’s praktisch vertaald en gelinkt aan de werkvloer.

Persoonlijk leiderschap
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Olaf van de Rijdt

+31 (0) (0) 6 53 58 56 36

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met een van onze adviseurs

Gastvrijheid & klantgerichtheid

Nieuwsgierig geworden?

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook.

Pen