Andersommers scrummasters

In april heeft het team van organisatieadviseurs van Andersom de ‘Scrum master training’ gevolgd en zijn wij gecertificeerd Scrummasters. Wij geloven dat scrum een bijdrage kan leveren aan het efficiënter doorlopen van een project, meer eigenaarschap creëert en teams meer verantwoordelijk maakt. Voordelen die ook na een project nog zichtbaar zijn in de organisatie.

Scrummen in een project: je hoort het steeds vaker. Maar wat houdt dit eigenlijk in?
Scrum is een systematiek / framework om complexe projecten uit te voeren. Bij scrum wordt het project opgedeeld in kleine producten. Deze producten krijgen een prioritering en het (development) team pakt deze op. Dit doe je in een zogenaamde sprint. Deze sprint kenmerkt zich onder andere door een vooraf bepaalde doorlooptijd, daily stand-ups, sprint review en sprint retrospective (evaluaties van zowel het product als het proces). Aan het einde van de sprint vindt de oplevering plaats. Een project bestaat uit meerdere sprints.

Het voordeel van scrum is om grote projecten op te delen in kleinere producten en daarbij te leren van elke keer sprint die je uitvoert. Deze ervaringen neem je weer mee in de volgende sprints. Het zorgt voor transparantie in het project.

Scrum onderscheidt drie rollen:

  • het development team: voert de sprints uit en levert het product aan het einde van de sprint op;
  • de product owner: communiceert met alle partijen en de stakeholders, is verantwoordelijk voor de product backlog;
  • de scrummaster: faciliteert het team en zorgt dat scrum nageleefd wordt. De Scrummaster is ook het aanspreekpunt voor de organisatie als het gaat over het scrum gedachtengoed.

Meer informatie
Wil jij weten wat scrum in jouw organisatie en/ of project kan betekenen? Laat het ons weten, we denken graag met je mee!
Meer informatie over scrum vind je op www.scrum.org

bron: Agile Product Ownership in a Nutshell (Henrik Kniberg)