Wat we doen

Wil je aan de slag met digitalisering, klantgerichtheid of organisatieorganisatieontwikkeling? Wij helpen organisaties bij het zetten van de volgende stap.  Vooruitgang boeken, dat is wat ons drijft. Wij maken organisaties slimmer, leuker en efficiënter. Uiteraard hebben we hiervoor onze methodes. Maar in onze aanpak zijn software en methodes hulpmiddelen, omdat we uit ervaring weten dat de mensen uiteindelijk het resultaat bepalen.

Onze werkwijze

Samen met jou en de mensen in de organisatie werken we aan jouw vraagstuk. Door mensen te verbinden en te enthousiasmeren, brengen we organisaties in beweging. We maken gebruik van de individuele drijfveren, kwaliteiten en voorkeuren van mensen. Uiteindelijk maken we onszelf overbodig, zodat het jullie resultaat is als wij de deur weer achter ons dicht trekken.

Je komt ons tegen in verschillende rollen: organisatieadviseur, interim manager of coach.

Lees hieronder op welke thema’s we organisaties vooruit helpen.

Organisatie-advies

We ondersteunen organisaties bij:

Ondernemingsstrategie
+

Ondernemingsstrategie

Weten waar je heen wil is één, maar ook daadwerkelijk doen is een tweede. Wat zijn de missie en visie van de organisatie? Hoe vertaalt dit zich concreet naar de afdelingen en de medewerkers? Welke acties dragen bij aan het bereiken van de doelen? Antwoord op deze vragen zorgt voor verbinding tussen mensen en de missie. Andersom ondersteunt zowel bij het opstellen van ondernemingsplannen als bij de vertaling, implementatie en borging in de organisatie.

Ondernemingsstrategie
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Reinier Taudin Chabot

+31 (0) 6 10 92 85 84
Leiderschap
+

Leiderschap

We maken onderscheid tussen persoonlijk leiderschap een thema dat voor iedereen van toepassing is en management development. We bieden management development trajecten aan om managers te faciliteren in hun ontwikkeling. Hoe ga je om met onderwerpen als eigenaarschap, medewerkers in beweging brengen en het begrenzen van medewerkers. Waar geef je ruimte en waar juist niet? Hoe ga je om met verschillende belangen in de organisatie en blijf je daarbij in jouw kracht. In deze trajecten leer je jouw leiderschapsstijl optimaal te verbinden met de dynamiek van je organisatie. We gebruiken daarbij verschillende interventies (modellen, theorie, systemisch gedachtegoed) die aansluiten bij de dynamiek en thema’s van de organisatie.

Leiderschap
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Arthur Frieser

+31 (0) 6 10 84 41 25
Cultuur & teamontwikkeling
+

Cultuur & teamontwikkeling

Gedrag hangt samen met gewoontes en patronen van mensen gekoppeld aan de omgeving waarin diegene zich bevindt. Bij vragen over teamontwikkeling onderzoeken we de patronen in het team. Wat is de oorsprong, welke patronen zijn functioneel en van welke patronen nemen we afscheid? Een team doorloopt verschillende fasen van taakvolwassenheid, aansturing, drijfveren en teamdynamiek. We maken teams hiervan bewust en zetten van daaruit nieuwe stappen met als doel een goed functionerend team voor de opgave die het team heeft.

Cultuur & teamontwikkeling-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Ingrid Boden

+31 (0) 6 55 86 31 60
Samenwerking
+

Samenwerking

Collega’s werken op verschillende manieren samen afhankelijk van drijfveren, voorkeuren en interesses. Soms lijkt het alsof de samenwerking vanzelf gaat of juist dat het stroef verloopt. We maken medewerkers bewust van de omgeving waarin ze werken en de noodzaak tot samenwerking. Want we geloven in de som: 1 + 1 = 3. Daarnaast kijken we naar wat wel en niet werkt in de samenwerking. Deze onderwerpen komen aan bod in onze trainingen en workshops. Daarnaast maken we aanpakken op maat om de samenwerking te verbeteren.

Samenwerking
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Arthur Frieser

+31 (0) 6 10 84 41 25
Procesoptimalisatie
+

Procesoptimalisatie

Samen met medewerkers optimaliseren we processen. Met het daarvoor opgestelde droombeeld voor ogen, nemen we de processen onder handen. Wat kan sneller, beter, efficiënter en makkelijker? Het belang van de klant dient hierbij als vertrekpunt. Wij als Andersom staan voor een proces waarin klantgerichtheid en efficiency met elkaar in evenwicht zijn. Het perfecte proces bestaat niet, we streven naar continue verbetering. We geven hierbij gelijk vorm aan het proceseigenaarschap zodat dit onderdeel wordt van de dagelijkse routine in de organisatie.

Procesoptimalisatie-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Caroline Post

+31 (0) 6 41 21 53 38
Fusie & reorganisatie
+

Fusie & reorganisatie

Organisaties zijn continu in beweging. Soms is er echter aanleiding voor een ingrijpende verandering zoals een fusie of een reorganisatie. Andersom begeleidt organisaties in deze trajecten, van de oriëntatiefase tot en met de implementatie. Wat is het doel, waar wil de organisatie heen en wat is daarvoor nodig. Andersom adviseert, begeleidt en ondersteunt waar nodig.

Fusie & reorganisatie
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Reinier Taudin Chabot

+31 (0) 6 10 84 41 25

Digitalisering

We ondersteunen organisaties bij:

Informatiemanagement
+

Informatiemanagement

Bij dit onderwerp denk je wellicht meteen aan systemen of aan techniek. Wij denken vooral aan verbinding en samenwerken. Wij begeleiden onze klanten met het optimaal verbinden van vraag & aanbod. We begrijpen de vraagstukken uit de organisatie (denk aan procesondersteuning, informatiebehoefte, efficiency, klantinformatie, etc.) en anderzijds ook de taal van de ICT-wereld. Vragen die centraal staan: hoe zorgen we ervoor dat we systemen optimaal gebruiken en dat we onze data op orde krijgen en houden? Hoe komen we tot correcte informatie uit systemen? Hoe beheren we dat? Mensen bepalen het resultaat. Wij zeggen dan: de systemen doen het wel (meestal), nu de mensen nog ;-).

Informatiemanagement-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Leon Grevink

+31 (0) 6 83 52 24 29
Pakketselectie & contractering
+

Pakketselectie & contractering

Een keuzetraject is de eerste stap naar een organisatie- en/of procesverbetering via een systeem. Wij begeleiden het proces waarbij onze klant het best passende systeem kiest. Wij zetten de stappen die nodig zijn en zijn niet dogmatisch in onze aanpak. We juichen contact tussen aanbieders en onze klanten toe: elk contact (natuurlijk met enige regie) tussen vrager en aanbieder leidt tot een betere match. Een gedragen keuze is een basisvoorwaarde voor een goede implementatie.  Andersom begeleidt ook bij de contractering, waar het gaat over inhoud, geld en vertrouwen. Wij treden op als een prettige en krachtige gesprekspartner naast jou!

Pakketselectie & contractering
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Sebastiano Piras

+31 (0) 6 10 95 71 10
Implementatietrajecten
+

Implementatietrajecten

De implementatie van een nieuw systeem is geen ICT-project, maar een organisatie-ontwikkeltraject met een sterke ICT-component. De sleutel ligt bij het optimaal verbinden van processen, systeem én medewerkers. Een integrale aanpak is noodzakelijk voor een succesvolle implementatie. Een aanpak met aandacht voor zowel de zichtbare en tastbare activiteiten waarvoor formats en voorbeelden voorhanden zijn als de verandering die een implementatie met zich meebrengt. Het zijn de mensen in het project én de organisatie die de kwaliteit van het resultaat bepalen.  

Implementatietrajecten
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Reinier Taudin Chabot

+31 (0) 6 10 92 85 84
Informatiebeleid
+

Informatiebeleid

Een I&A-beleidsplan, beleidsuitgangspunten, ICT-strategie of een informatiebeleidsplan zijn de termen die we door elkaar heen tegenkomen. Niet helemaal terecht want er zijn zeker verschillen. De essentie is dat je als organisatie verstandige keuzes maakt. Keuzes die passend zijn bij jouw organisatie, ambitie en doelen. We faciliteren, denken mee, dagen jullie uit om te komen tot een kaderstellend en richtinggevend informatiebeleid en I&A strategie.

Informatiebeleid-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Sebastiano Piras

+31 (0) 6 10 95 71 10
IT-alignment
+

IT-alignment

Dit onderdeel van informatiemanagement richt zich specifiek op het optimaal uitlijnen (‘to align’) van organisatiestrategie en processen enerzijds met IT-strategie en systemen anderzijds. Wij maken het simpel en werken aan IT-alignment zonder in jargon te vervallen. We spreken de taal van alle belanghebbenden in dit complexe vraagstuk. Want taal en begrip voor elkaar zijn hier de sleutelwoorden. Thema’s die aan de orde komen: voorziet het systeem in de gevraagde informatie, koppelt het systeem met andere systemen, draait het op onze platforms?

IT-alignment-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Arthur Frieser

+31 (0) 6 10 84 41 25
Ketenintegratie
+

Ketenintegratie

Hoe zorg je voor vergaande digitalisering en automatisering van vastgoedprocessen in de gehele keten van onderhoud? Niet alleen van het dagelijks of mutatieonderhoud maar van alle onderhoudsprocessen. Huidige initiatieven voor ketensamenwerking in de sector zijn een stap in de goede richting maar het blijven deeloplossingen en leiden tot nieuwe integratievraagstukken. Een digitale transformatie in de gehele keten is noodzakelijk. En dat vraagt om een integrale benadering waarbij aandacht is voor mensen, systemen en processen. ​Andersom ondersteunt je hierin.  

Ketenintegratie-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Jasper Wevers

+31 (0) 6 48 26 32 87

Gastvrijheid& klantgerichtheid

We ondersteunen organisaties bij:

Klantvisie & dienstverleningsconcept
+

Klantvisie & dienstverleningsconcept

Welke ambities heeft de organisatie als het gaat om de klant? Dit is vaak een afgeleide van het ondernemingsplan of koersplan van de organisatie. We stellen samen met de organisatie een visie op en brengen de huidige situatie in kaart. Hierna formuleren we de strategie om de visie ten aanzien van de klant en de dienstverlening te realiseren. Welke beloften maak je en hoe vertaal je de klantvisie naar de organisatie? Zodat medewerkers deze visie kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk.

Klantvisie & dienstverleningsconcept
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Caroline Post

+31 (0) 6 41 21 53 38
Optimalisatie klantprocessen
+

Optimalisatie klantprocessen

Samen met medewerkers optimaliseren we processen. Met het daarvoor opgestelde droombeeld voor ogen, nemen we de processen onder handen. Wat kan sneller, beter, efficiënter en makkelijker? Het belang van de klant dient hierbij als vertrekpunt. Wij als Andersom staan voor een proces waarin klantgerichtheid en efficiency met elkaar in evenwicht zijn. Het perfecte proces bestaat niet, we streven naar continue verbetering. We geven hierbij gelijk vorm aan het proceseigenaarschap zodat dit onderdeel wordt van de dagelijkse routine in de organisatie.

Optimalisatie klantprocessen
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Claudia Pasanea

+31 (0) 6 10 61 22 66
Klantgerichtheidsscan
+

Klantgerichtheidsscan

Met de Andersom-scan maken we inzichtelijk hoe jouw organisatie ervoor staat ten aanzien van gastvrijheid & klantgerichtheid. Wat is er nodig om te verbeteren en wat is het verbeterpotentieel? We halen input op uit de hele organisatie en geven via een beknopte rapportage de belangrijkste resultaten van de scan & drie concrete tips om te verbeteren.

Klantgerichtheidsscan
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Caroline Post

+31 (0) 6 41 21 53 38
Bedrijfsbrede klantfocus
+

Bedrijfsbrede klantfocus

Hoe zorg je ervoor dat de klant niet alleen ‘het feestje van de front office’ is? En dat klantgerichtheid iets is van de hele organisatie. Uiteindelijk gaat het erom dat alle medewerkers weten hoe zij bijdragen aan de klantgerichtheid van de organisatie, waarbij de externe klant net zo benaderd wordt als de interne klant. Zodat interne samenwerking gericht op het bedienen van de klant vanzelfsprekend is.

Bedrijfsbrede klantfocus-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Claudia Pasanea

+31 (0) 6 10 61 22 66
Persoonlijk leiderschap
+

Persoonlijk leiderschap

Organisaties en klanten verwachten steeds meer van medewerkers. Dat vraagt wat van medewerkers (jou!). Hoe geef jij leiding aan jouw eigen ontwikkeling en hoe zet je jouw kwaliteiten en drijfveren in om doelen te halen? Het begint bij bewustwording van jouw gedrag, drijfveren en ontwikkeling. Vanuit bewustwording kun je (andere) keuzes maken. Dat betekent ook blijvend investeren in jouw persoonlijk leiderschap. Andersom levert maatwerk door bijvoorbeeld trainingen, individuele coaching en management development trajecten aan te bieden. Hierin worden deze thema’s praktisch vertaald en gelinkt aan de werkvloer.

Persoonlijk leiderschap
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Arthur

+31 (0) 6 10 84 41 25

Trainingen & workshops

Andersom biedt trainingen aan omdat het in onze ogen belangrijk is om jezelf te blijven ontwikkelen. Zo ben je duurzaam inzetbaar, nu en in de toekomst. Fijn voor jezelf natuurlijk maar ook voor de organisatie waarin je werkt. Wij bieden diverse trainingen aan gericht op de persoonlijke ontwikkeling van deelnemers zonder dat we de context van de organisatie uit het oog verliezen.

Andersom ondersteunt jou graag in jouw ontwikkeling, want mensen bepalen het resultaat!

Natuurlijk staan onze kernwaarden tijdens de trainingen voorop: de mens centraal, resultaat en vooral ook plezier & energie!

Andersom trainingen & workshops kenmerken zich door:

  • leren door te doen aan de hand van praktijksituaties
  • ruimte bieden voor ieders inbreng
  • echt tot de kern komen
  • afwisselende werkvormen
  • combinatie van theorie, kennis en gedrag (en het herkennen van) patronen