Digitalisering

Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. De nieuwe generatie groeit ermee op. Steeds meer organisaties maken er dankbaar gebruik van. Welke keuzes maak je uit alle mogelijkheden?

Hoe kom je – gegeven je organisatiedoelen – tot een passende ICT-strategie? Welke beleidskaders zijn verstandig en passend bij de organisatie? Hoe passen alle systemen bij elkaar? Hoe organiseren we het informatiemanagement en het beheer intern?

En verder natuurlijk de belangrijkste vraag: hoe zorgen we ervoor dat medewerkers op een goede en effectieve manier met (nieuwe) systemen werken? Want zij bepalen het resultaat: als medewerkers systemen goed gebruiken en gegevens goed vastleggen, dan leg je de basis voor goede informatievoorziening en ontleent de organisatie meerwaarde aan haar systemen en de data. Wij volgen de trends & ontwikkelingen en zijn een sterke gesprekspartner voor medewerkers én management op dit terrein.

Met aandacht voor de medewerker, de gebruiker en voor de verbinding. Wat heb je aan digitalisering en aan systemen als klanten of medewerkers ze niet of niet goed gebruiken? Weinig. En juist daar gaan wij voor: digitalisering slim en effectief inzetten! Wij ondersteunen organisaties bij:

Informatiemanagement
+

Informatiemanagement

Bij dit onderwerp denk je wellicht meteen aan systemen of aan techniek. Wij denken vooral aan verbinding en samenwerken. Wij begeleiden onze klanten met het optimaal verbinden van vraag & aanbod. We begrijpen de vraagstukken uit de organisatie (denk aan procesondersteuning, informatiebehoefte, efficiency, klantinformatie, etc.) en anderzijds ook de taal van de ICT-wereld. Vragen die centraal staan: hoe zorgen we ervoor dat we systemen optimaal gebruiken en dat we onze data op orde krijgen en houden? Hoe komen we tot correcte informatie uit systemen? Hoe beheren we dat? Mensen bepalen het resultaat. Wij zeggen dan: de systemen doen het wel (meestal), nu de mensen nog ;-).

Informatiemanagement-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Leon Grevink

+31 (0) (0) 6 83 52 24 29
Pakketselectie & contractering
+

Pakketselectie & contractering

Een keuzetraject is de eerste stap naar een organisatie- en/of procesverbetering via een systeem. Wij begeleiden het proces waarbij onze klant het best passende systeem kiest. Wij zetten de stappen die nodig zijn en zijn niet dogmatisch in onze aanpak. We juichen contact tussen aanbieders en onze klanten toe: elk contact (natuurlijk met enige regie) tussen vrager en aanbieder leidt tot een betere match. Een gedragen keuze is een basisvoorwaarde voor een goede implementatie.  Andersom begeleidt ook bij de contractering, waar het gaat over inhoud, geld en vertrouwen. Wij treden op als een prettige en krachtige gesprekspartner naast jou!

Pakketselectie & contractering
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Leslie Jaquet

+31 (0) (0) 6 51 62 25 45
Implementatietrajecten
+

Implementatietrajecten

Hier komen we bij de kern van Andersom: het verbinden van mensen met wat hen wordt aangereikt. De implementatie van een nieuw systeem is geen ICT-project, maar een organisatie-ontwikkeltraject met een sterke ICT-component.  Oude werkwijzen dienen te worden losgelaten en nieuwe op een eenduidige manier omarmd. Andersom levert projectleiders én begeleiders die aandacht hebben voor (en verstand hebben van) de medewerkers die met het project aan de slag zijn. En voor de medewerkers die met het nieuwe systeem gaan werken. Want mensen bepalen het resultaat: als medewerkers systemen niet optimaal gebruiken, komt de data nooit op orde en lopen de processen nooit lekker.

Implementatietrajecten
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Ella Stoop

+31 (0) (0) 6 29 04 88 56
Informatiebeleid
+

Informatiebeleid

Een ICT-beleidsplan, beleidsuitgangspunten, ICT-strategie of een informatiebeleidsplan zijn de termen die we door elkaar heen tegenkomen. Niet helemaal terecht want er zijn zeker verschillen. De essentie is dat je als organisatie verstandige keuzes maakt. Dat je systemen inzet die waarde toevoegen en die goed bij elkaar passen. Dat informatie beschikbaar is en dat gebruikers graag met systemen werken. Kortom een ICT-koers die past bij de organisatie en bij de ambities en doelen van de organisatie. Kaderstellend en richtinggevend informatiebeleid helpt daarbij, ondersteund door een duidelijke ICT-strategie. Wij faciliteren, denken mee, dagen jullie uit. En ondersteunen jullie waar nodig om te komen tot de juiste ICT-koers voor de organisatie.

Informatiebeleid-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Sebastiano Piras

+31 (0) (0) 6 10 95 71 10
IT-alignment
+

IT-alignment

Dit onderdeel van informatiemanagement richt zich specifiek op het optimaal uitlijnen (‘to align’) van organisatiestrategie en processen enerzijds met IT-strategie en systemen anderzijds. Wij maken het simpel en werken aan IT-alignment zonder in jargon te vervallen. We spreken de taal van alle belanghebbenden in dit complexe vraagstuk. Want taal en begrip voor elkaar zijn hier de sleutelwoorden. Thema’s die aan de orde komen: voorziet het systeem in de gevraagde informatie, koppelt het systeem met andere systemen, draait het op onze platforms?

IT-alignment-thumbnail
Nieuwsgierig geworden

Neem contact op met Arthur Frieser

+31 (0) (0) 6 10 84 41 25

Nieuwsgierig geworden?

Neem contact op met een van onze adviseurs

Digitalisering

Nieuwsgierig geworden?

Benieuwd wat wij voor jouw organisatie kunnen betekenen? Laat je gegevens achter, dan nemen we contact met je op. Bellen kan natuurlijk ook.

Pen