Blog: Vijf skills van de medewerker van morgen

Zelfsturend, kritisch, resultaatgericht, mediawijs: van medewerkers wordt in 2019 heel wat gevraagd. Nuttig, die 21e eeuwse vaardigheden, maar hoe zit het specifiek voor de corporatiesector? Wat zijn de vaardigheden van de (corporatie-)medewerker van de toekomst? We gingen ervoor zitten en kwamen tot vijf essentiële eigenschappen. De medewerker van de toekomst is een klantwerker, digiwerker, kenniswerker, flexwerker en samenwerker in één.

Als kind tekende ik vaak het huisje met het kruis zonder mijn pen van het papier te halen. Je kent het vast. Toen we bezig waren om de medewerker van de toekomst uiteen te zetten, kwam ik terug bij dit huisje. In het dak, het hogere doel, schreef ik ‘klantwerker’. De medewerker moet de (interne) klant immers centraal kunnen zetten. Maar er is meer: met kennis en data om kunnen gaan, flexibel zijn (mobiliteit en creativiteit), goed kunnen samenwerken en digitaal vaardig zijn. Tot zover de skills in een notendop.

Wekelijks praten we met onder meer woningcorporaties over hun uitdagingen. Steeds vaker en nadrukkelijker komt daarbij de rol van medewerkers ter sprake. Terecht natuurlijk. De medewerkers bepalen het uiteindelijke resultaat. In onze trajecten merken we dat sommige medewerkers ver van de realiteit staan. De tijd van ‘negen tot vijf’ en ‘je eigen ding doen’ is wel zo’n beetje voorbij. Deze medewerkers zijn vaak heel goed in dat wat ze doen maar verdienen een trigger, een uitdaging voor morgen. Anders ontstaat iets wat we psychisch verzuim noemen: mensen zitten eigenlijk niet (meer) op de beste plek.

Of het nu gaat om meer klantfocus of om de implementatie van een nieuw systeem: doelen bereiken vraagt iets van de medewerker. Maar wat dan? Welke skills moet de medewerker van morgen hebben? In onze ogen gelden deze skills overigens ook voor medewerkers van andere sectoren.

Vijf ontwikkelingen, vijf skills

1. Veel organisaties en zeker woningcorporaties, zijn bezig om klantgerichter te worden. De klant geeft de woningcorporatie immers bestaansrecht. Klantgerichtheid als ambitie is mensenwerk en dus vraagt het iets van de medewerker. Daarom: de klantwerker.

2. De maatschappij digitaliseert. Social media zijn verweven in ons leven en robotisering en artificial intelligence (AI) grijpen om zich heen. De medewerker van morgen is mediawijs, digitaal vaardig en weet de technologische ontwikkelingen te omarmen en in te zetten. Daarom: de digiwerker.

3. Misschien ben je de term ‘datagedreven corporatie’ al tegengekomen. Woningcorporaties ontdekken de kansen die data, kennis en informatie bieden voor betere bedrijfsvoering, betere klantbediening en efficiency. Voor medewerkers is het van belang dat zij deze kennis en data goed (kunnen) verwerken. Ofwel: de kenniswerker.

4. Organisatiemodellen veranderen. Dynamische systemen, met open verbindingen met de wereld om organisatie heen, zijn aan de orde van de dag. Klassieke, hiërarchische verhoudingen maken deels plaats voor horizontale samenwerkingsvormen. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij daarbij plaats- en tijdonafhankelijk werken. Sterker nog, de nieuwe generatie wil en verwacht niet anders. Ofwel: de flexwerker.

5. En aansluitend hierop: succes maak je samen. In het geval van een optimale interne samenwerking kan het klantoordeel flink oplopen. Medewerkers gaan niet alleen samenwerken met collega’s, maar ook met andere partijen (al dan niet in de keten): huurders, belanghebbenden, noem maar op. Vandaar: de samenwerker.

Omarm de toekomst
Vakkennis blijft van belang, maar je ziet: de medewerker van de toekomst is een andere medewerker, iemand die de toekomst omarmt. Hoe die er ook uitziet. De medewerker van de toekomst is zich daarmee bewust van continue verandering van de omgeving. Hij/zij beschikt over een sterk verandervermogen.

Dit is overigens geen heilig huisje. Het huisje is ook niet waterdicht. Zie het maar als een visie, een trigger om het gesprek aan te gaan over skills en vaardigheden. Zelf gebruiken we deze vijf skills als kapstok-vaardigheden. We adviseren onze klanten om er zelf een draai aan te geven. Wat de toekomst van ons vraagt weten wij ook niet precies. Wat je wel kunt doen is de toekomst omarmen: geef richting aan ontwikkeling van mensen. Want zoals we bij Andersom altijd zeggen: mensen bepalen het resultaat!