Die eeuwige vraag: gaan we wel of niet live en met hoeveel energie dan nog?

Je ziet het vaak met projecten die langere tijd duren: na de aanvankelijk enthousiaste start waarin iedereen voor die 9+ gaat, worden mensen wat projectmoe. Hoe dichter de live-gang van, bijvoorbeeld een ERP-systeem nadert, hoe hoger de druk. En hoe lager het ambitieniveau. Niet omdat men die ambitie niet voelt, of niet na wil streven: zeker niet. Het heeft te maken met het lange traject dat al achter de rug is en waarin allerlei zaken zijn voorgevallen, zowel positief als negatief. Op een gegeven moment raakt de energie wat op. En omdat uitstellen van de live-gang geen keuze is, worden er bepaalde afwegingen gemaakt waarbij men gaandeweg met een 6 genoegen neemt in plaats van met de oorspronkelijk beoogde 9+.

Houd de energie vast 

En dat is vaak het moment, zo’n paar weken voor de livegang, dat we vanuit Andersom aan onze opdrachtgever vragen of men zich bewust is van het feit dat er concessies gedaan worden. We zeggen niet dat we dit op kunnen lossen en dat we de energie weer terug kunnen brengen. Maar wat we wél doen is bewust maken, zodat er eventueel andere keuzes gemaakt kunnen worden.  

Blijf scherp, ook halverwege het project  

In de praktijk is het vaak zo, wanneer je terugkijkt, dat het doen van concessies en het weglekken van de energie, eigenlijk al halverwege het traject plaatsvindt. Dat begint meestal als gevolg van een verschil tussen verwachtingen en realiteit of, heel praktisch, tijdgebrek. Dit kan ervoor zorgen dat je je ambitieniveau naar beneden bijstelt.  

Wij attenderen op het feit dat je niet klaar bent 

We zien het als onze verantwoordelijkheid om de klant erop te wijzen dat deze dynamiek normaal is, net voor een live gang. En daarbij benadrukken we ook dat de livegang pas een begin is. Dan ben je immers operationeel, maar het systeem moet nog in volle omvang optimaal worden voor de (eind)gebruikers. In een dergelijk project zijn er verschillende aspecten waar je mee aan de slag kunt om de energie hoog te houden en het resultaat acceptabel. De spreekwoordelijke knoppen waar je aan kunt draaien zijn de kwaliteit, de doorlooptijd of de inzet van mensen en middelen. De centrale vraag is vervolgens deze: wat ga je als organisatie doen in deze situatie waarbij de doorlooptijd op is, en het budget vergeven. Wanneer je dan met elkaar vaststelt dat de kwaliteit er nog niet is, dan kún je niet anders dan een heldere keuze maken: óf je gaat door en investeert nog enkele maanden tijd en geld óf je laat het voor wat het is en bespaart op tijd en budget, maar accepteert daarmee dat de kwaliteit achterblijft bij wat je voor ogen had. Wanneer onze opdrachtgever aangeeft aan de oorspronkelijk beoogde kwaliteit vast te willen houden, dan gaan wij met de betrokken leverancier in gesprek over the gap tussen de beoogde resultaten en de werkelijk behaalde resultaten.  

Maak bewuste keuzes en houd de realiteit voor ogen 

Uiteindelijk gaat het, zoals met veel thema’s in het leven, om het maken van bewuste keuzes. En wanneer je dat aan de voorkant van een project bewust doet, en je tegelijkertijd realiseert dat je aan je ambities vast moet houden, maar soms concessies moet doen, dan zet je een forse stap in de goede richting.  

Verder praten over dit onderwerp? Neem contact met ons op.