‘Dit waren de klantthema’s van 2023’, Arthur Frieser, eigenaar Andersom

‘Meedoen, veranderen en eigenaarschap: we zien dat deze thema’s meer en meer bij onze Andersommers voorgelegd worden. Bij veel trajecten komen vragen voorbij als: hoe krijgen we de hele organisatie mee? Hoe werken we met elkaar aan digitale fitheid? En hoe werken we aan eigenaarschap van data?’ Dat zegt Arthur Frieser, oprichter en eigenaar van Andersom. ‘Het lijken stuk voor stuk thema’s die zich richten op digitalisering, maar het gaat er vooral om dat je gezamenlijk de schouders eronder zet zodat de hele organisatie meedoet en de gewenste verandering adopteert. We zien dat deze onderwerpen steeds vaker als rode draad in ons werk gelden. Daarnaast worden we steeds vaker door corporaties ingezet voor púre organisatievraagstukken die niet direct iets met digitalisering te maken hebben. Denk aan teamontwikkeling, de samenwerking tussen afdelingen, herinrichten van organisaties, leiderschap, omarmen van (ondernemings-)plannen of het positioneren van het management.’

Ontwikkeling rondom data

‘Kortom, het meenemen van mensen, het zichtbaar en levendig houden van een traject. Dat zijn stuk voor stuk zaken waar onder andere woningcorporaties, maar ook anderen, ons voor weten te vinden. En dat is prettig om te mogen ervaren, want ook dat is een ontwikkeling die zich in de afgelopen jaren heeft ingezet. Waar projecten die zich richtten op data vooralsnog vooral over de technische kant gingen (denk bijvoorbeeld aan het ontsluiten van data) gaat het nu veel meer over de kwaliteit ervan. En die kwaliteit wordt dan weer in belangrijke mate bepaald door de manier waarop mensen met deze data omgaan, zowel in- als extern’, aldus Arthur.

Maatwerk bij standaard systemen

‘Welke interventies je inbouwt rondom thema’s als digitalisering en data is niet standaard, maatwerk eerder. Bij elke implementatie, ook van standaard systemen, reageren mensen anders. We nemen de tijd, kijken en luisteren heel goed en maken dan samen met de klant een aanpak op maat voor het veranderen, het eigenaarschap en het inbedden van werkwijzen… Het is immers niet voor niets dat we steeds meer werk op dit vlak, en dan in combinatie met het thema digitale fitheid, op ons bordje krijgen. Wat natuurlijk ook logisch is in deze tijd waarin de ontwikkeling van digitalisering rázendsnel gaat.’

Digitale fitheid als perceptie

‘Enerzijds zien we dat de digitale fitheid van medewerkers in veel organisaties nog niet op het juiste niveau is en anderzijds is er vaak sprake van een perceptieverschil’, vervolgt Arthur. ‘Dat zit zo: een informatiemanager heeft op dit punt een andere bril op dan bijvoorbeeld een teamleider, als je kijkt naar de benodigde vaardigheden. Binnen dit soort trajecten wil je vooral vragen stellen in de volgende richting: wanneer vinden we elkaar digitaal fit genoeg? Waarom worden bepaalde werkinstructies niet goed genoeg gelezen? Gebruik ik wel de juiste taal? En hoe zit het met de lage opkomst van de trainingen die ik organiseer? Want, als ik een training organiseer, heb ik dan goed genoeg in beeld waar de behoefte ligt? Gebruik ik wel de juiste taal? En heb je, vóór je bent gaan trainen, eigenlijk wel goed genoeg uitgelegd wat de reden van de training is? Welk probleem lossen we op en voldoet een aangeboden training aan verwachtingen? Uiteindelijk gaat het, binnen dit kader, om het besef dat je er niet bént met alleen een training. Er zal ook zorgvuldige onboarding plaats moeten vinden voor nieuwe medewerkers en er is aandacht voor communicatie, gedrag en werkwijzen nodig om ervoor te zorgen dat de adoptie intern slaagt. En daar helpen wij Andersommers heel graag bij. Maar dat moge duidelijk zijn’, besluit Arthur met een lach. Meer weten? Of even sparren met een ervaren professional? Neem dan contact met ons op. Voor je het weet wordt het een succes.

We wensen je fijne feestdagen en een práchtige start van het nieuwe jaar toe!