Eigenaarschap is een keuze, zeker als je praat over je ERP-systeem 

Er draait een ERP-systeem binnen je organisatie, maar echt gelukkig zijn jullie er niet meer mee. Dan volgt, vaak na lang wikken en wegen en het beluisteren van allerlei klachten uit het team, een fase van heroriëntatie. En dat is nog niet zo simpel, want hoe ga je de belangen van die verschillende afdelingen goed op elkaar afstemmen?

Wij zetten in op verbinding 

 Vanuit Andersom richten we ons vooral op bewust maken van de mensen binnen die organisatie: we staan stil bij wat er gevraagd wordt van het systeem, waarom dat zo is, wat de voortrekkers van het project organisatiebreed met het nieuwe systeem willen bereiken et cetera. Daarbij zetten we vooral in op verbinding tussen de mensen die met elkaar aan tafel zitten. In de meeste gevallen zijn dat vertegenwoordigers vanuit de verschillende afdelingen. In dat contact nemen we ook heel bewust de betrokken leverancier mee, zodat er tussen alle partijen al in een vroeg stadium aan een bestendige relatie wordt opgebouwd. Want des te beter je elkaar kent, des te beter je kan onderzoeken of je bij elkaar past.

Heb je je keuze helder. Maar dan écht?

En dan nog dit. Het is logisch, maar het gebeurt nog zeker niet altijd: zorg ervoor dat je goed helder hebt, wat je met je nieuwe ERP-systeem wilt bereiken, wilt oplossen eigenlijk. Realiseer je ook dat je tegengestelde belangen gaat tegenkomen in de organisatie, want wat voor de afdeling finance goed werkt (bijvoorbeeld in pakket A), werkt voor de andere afdeling, bijvoorbeeld de afdeling vastgoed, weer helemaal niet. Zij gaan daarom liever voor pakket B. Want wat voor de één belangrijk is in een systeem, is voor de ander totaal niet van relevant. Hoe je het ook wendt of keert: er zullen mensen blij zijn met de beslissing om over te stappen en vanuit de andere kant krijg je te maken met teleurstelling: hoe ga je daar dan mee om? 

Durf te kiezen 

Overstappen naar een ander pakket, of dat nu een ERP-, HRM-, CRM- of ander pakket is dat organisatiebreed gebruikt wordt, vraagt om durven kiezen voor de organisatie en niet voor jezelf. Het gaat ook om los durven laten van wat je hebt. En dat is niet voor iedereen even gemakkelijk, omdat ‘oud, maar vertrouwd’ houvast en vertrouwen geeft. Ook als het niet helemaal werkt zoals je dat zou willen.  

Geven en nemen. Dat beklijft.

En precies dát is het proces waar we bij begeleiden: wanneer je dat met elkaar goed aanpakt dan levert het een keuze op waar je de komende jaren weer mee vooruit kan. Met het juiste eindresultaat, zoals wij dat graag opleveren, heb je in je leverancier een partner gevonden die je vertrouwt, en in je gekozen pakket een product waarvoor draagvlak is binnen de organisatie en waarmee je weer jaren vooruit kan. Ook omdat de collega’s bereid zijn hiervoor te geven en te nemen.

Wil je er meer over weten? Contact ons dan even, we helpen je graag.