Geen verandering zonder gedoe

Gaan er fundamentele dingen veranderen in jouw organisatie? Managers krijgen dan de schone taak of opdracht om deze verandering door te voeren. Met beide handen grijp je de uitdaging aan. Een procesoptimalisatie, klantgerichtheid, de implementatie van een nieuw systeem of het besparen van kosten? Kan worden geregeld. Maar is het team net zo gemotiveerd om te veranderen? Vaak stuiten organisaties op veel vragen, onzekerheden en soms ook weerstand bij medewerkers. Wij helpen om bruggen te slaan en zorgen voor verbinding tijdens veranderprocessen.

Verschil in ambitieniveau

Als manager of teamleider ben je voor het slagen van projecten afhankelijk van jouw team. Je wilt je doelen en ambities bereiken. Voor het succes hiervan is het team, de medewerkers  essentieel. Alleen: niet alle medewerkers hebben dezelfde ambitie (als jij). Verwacht daarom ook niet dat iedereen vanzelfsprekend de beoogde veranderingen omarmt. Wees je ervan bewust dat je niet in één keer iedereen meekrijgt in jouw plannen. Maar door de juiste stappen te zetten, kun je deze afstand wel verkleinen.

Gedoe komt er toch

Welke transitie je ook inzet, gedoe komt er toch. De kunst is om dingen bespreekbaar te maken. Weerstand is dan ook niet per definitie negatief. Het heeft een functie.

Een mogelijke interventie kan zijn dat we medewerkers die zich zorgen maken een aantal tegenargumenten laten noemen. Wat is nu de top vijf van de meest waarschijnlijke risico’s of redenen waarom het gaat mislukken? Vervolgens bespreken we deze en de oplossingen hiervoor samen met het managementteam. Dat werkt heel krachtig, want iedereen denkt ineens mee over oplossingen. De tegenstanders hebben een podium gehad en de mogelijkheid hun zorgen te uiten. Hiermee verklein je de afstand in het ambitieniveau en het tempo van de manager en medewerker.

Onze organisatieadviseurs krijgen regelmatig te maken met weerstand. Andersommers zijn namelijk de verpersoonlijking van de verandering. Voor ons is het een goed teken als dat gebeurt! Want als er gedoe komt, dan heb je vaak de juiste snaar geraakt.

Energie overdragen

Hoe draag je de energie die jij voelt dan wél over aan je medewerkers? Wat managers heel graag doen is collega’s overtuigen van hun visie, overtuiging of doel. Bij veranderprocessen zien we vaak een spectrum van de grootste tegenstander tot de meest enthousiaste medewerker. Van meteen de verandering omarmen tot compleet afhaken, al dan niet bewust.

De verleiding is dat een manager vooral die grootste tegenstander probeert te overtuigen. Dat werkt echter averechts. De vragen, de tegenwerpingen, eventuele weerstand hebben een functie. Dit mag er zijn en behoeft aandacht.

Wat je daarnaast ook kunt doen is een collega die eerder (voorzichtig) bereid is te veranderen met elkaar in gesprek te laten gaan. Want daar is al een vertrouwensband. De veranderafstand is daar niet zo groot. De kans dat die collega hem of haar kan meekrijgen (al is het maar naar de eerstvolgende sessie) is veel groter.

Samen vertrekken

Heb je een veranderdoel of visie? Betrek je team dan tijdig hierin. Vertel over jouw droom. Nóg krachtiger is het om die samen met je medewerkers vorm te geven. Samen bedenken en starten vanuit hetzelfde vertrekpunt helpt hierbij. Als medewerkers invloed hebben, op het doel (en dus de veranderopgave), dan is de kans op succes groter. Ze hebben immers zelf meegedacht over het doel!

Want: mensen willen best wel veranderen, maar niet veranderd worden.

Wij slaan bruggen

Andersommers zijn bij uitstek in staat om bruggen te slaan tussen management en de organisatie. Wij bieden een luisterend oor aan beide kanten.

Kunnen wij jou helpen? Neem contact met ons op!