Het Gesprek Andersom: tijd voor de dialoog

Herken je dit: je zit in een overleg of gesprek en je merkt dat de communicatie niet prettig verloopt. Meningen en stellingen stapelen zich op en er wordt niet of nauwelijks geluisterd naar elkaar. Het gaat vooral om gelijk hebben of krijgen of over wat goed is en wat niet. Er wordt eigenlijk niet doorgevraagd wat de ander bedoelt en er is nauwelijks sprake van een gesprek of dialoog. En de grote vraag is of je op deze manier het doel van het gesprek behaalt.

Dat doel kan overigens variëren; van ideeënuitwisseling tot het nemen van een gedragen besluit. En daarmee van het beargumenteren van uitgangspunten (uitwisselen van visies), tot het voeren van een debat (overtuigen) of het hebben van een discussie (gelijk krijgen).

De dialoog daarentegen werkt andersom. Het gaat bij een dialoog niet om overtuigen of gelijk hebben of krijgen. In een dialoog heb je begrip voor elkaar, luister je aandachtig en oprecht naar elkaar en heb je respect voor elkaar én elkaars standpunt. Het draait om ontmoeting en uitwisseling van ideeën én standpunten met respect en in gelijkwaardigheid. Het is dus veel meer dan een goed gesprek alleen!

Regels voor de dialoog
Een misvatting is dat in een dialoog iedereen het altijd met elkaar eens is of dat het heel lang duurt. Dit is niet het geval als je de dialoogprincipes goed toepast! Daarom is het goed om de regels toe te lichten voordat je een overleg in gaat. Net zoals duidelijk zijn over het benoemen van het doel van het gesprek vooraf. Je zult zien dat het overleg aan effectiviteit wint en vooral bijdraagt aan een constructieve manier van overleggen. Mensen voelen zich gehoord, er ontstaat meer contact en betere samenwerking en dus meer werk- en overlegplezier!

Wat zijn dan die regels? Om een goede dialoog te voeren zijn een vijftal regels belangrijk:
1. luister met respect om te begrijpen;
2. houd je (primaire) oordeel in;
3. vraag, vraag, vraag;
4. verwelkom ieder nieuw gezichtspunt. Waardeer de ander;
5. spreek met passie maar kort en vanuit je persoonlijk gezichtspunt.


Bron: Dialogue Learning Centre

Wat levert het op?
Niet alleen worden overleggen efficiënter. Mensen voelen zich gehoord waardoor de samenwerking verbetert en het een bijdrage levert aan het werkplezier. Daarnaast levert het bewustwording op van de manier waarop we met elkaar communiceren en waarop jij dat zelf doet. Inzichten en principes die we vervolgens overal kunnen toepassen: in werkoverleggen, maar zeker ook in de dagelijkse praktijk in contacten met huurders en collega’s; aan de balie, in de wijk, in projecten, in gesprekken en samenwerking met belanghouders etc.
En wie weet ook in je eigen persoonlijke omgeving.

Verbinding
Bij een dialoog gaat het vooral om verbinding. Verbinding tussen mensen en verbinding met het thema. Wij als adviseurs van Andersom staan voor verbinding in elk project dat we doen. Verbinding met medewerkers, onderlinge verbinding in organisaties maar ook verbinding van medewerkers met het onderwerp. Hiermee bevorderen we de samenwerking en de (goede) interne communicatie in een organisatie. We zetten de dialoog (naast vele andere instrumenten) dan ook graag in!
De dialoogprincipes helpen ons in ons werk als adviseur: het opent deuren, het verbindt ons met datgene wat we samen met de organisatie willen bereiken. En misschien wel het belangrijkste: we doen het niet voor de organisatie, maar met de organisatie. De mensen waar we mee werken ontwikkelen zich gaandeweg het traject waarin we met hen samenwerken.

Wat vraagt het van mensen?
Wij merken dat het wel wat vraagt van mensen om met elkaar in dialoog te zijn. Het volgen van de dialoogprincipes betekent voor veel mensen en organisaties werken aan de manier waarop je zelf communiceert en waarop de organisatie gewend is te communiceren. Dat realiseren we niet van de ene op de andere dag, daar is bewustwording en oefening voor nodig. Overal waar wordt samengewerkt vindt communicatie plaats, die misschien wel voor verbetering vatbaar is. Het heeft dus alles te maken met bewustwording en verandering van de manier waarop je communiceert, dus met gedragsverandering.

Nieuwsgierig naar de dialoog?
We gebruiken de dialoog niet alleen in onze projecten maar geven ook workshops en trainingen. In de workshop dialoogprincipes raken we alle principes van de dialoog en oefenen we met elkaar.
Naast deze workshops geven wij ook dialoogtrainingen. Hierin leiden we mensen op tot procesbegeleider van een dialoog. In 4 dagdelen behandelen we verschillende thema’s zoals oprecht en zonder oordeel luisteren, Socratische gespreksvoering, communicatieprincipes volgens de Roos van Leary en de Talking Stick.
Maar bovenal oefenen we met het voeren van een dialoog en het toepassen van de dialoogprincipes.

Reacties van deelnemers uit vorige workshops
“zo praktisch toepasbaar”
“ik ben me veel meer bewust om echt te luisteren bij aanvang van een overleg”
“ik kan makkelijker schakelen in een gesprek om vanuit de overtuig stand naar de vraag stand te gaan. Hierdoor ervaar ik meer verbinding in een gesprek”
“goede mix van praktisch oefenen in een veilige setting onderbouwd met toepasbare theorie”
“ik ging met plezier naar de workshops, heerlijk!”

Meer informatie
Benieuwd naar de dialoogworkshop of training ‘Het Gesprek Andersom’ of heb je behoefte aan meer informatie over de dialoog? Laat het ons weten! We praten je graag bij.