Goed samenwerken: 4 randvoorwaarden voor succes

Soms moet je zaken niet ingewikkelder maken dan ze zijn. Voor goede samenwerking bestaat een aantal randvoorwaarden. Wij zien dat, als er iets aan de hand is in een samenwerking, we de oorsprong vinden in één van 4 onderstaande randvoorwaarden. Vertel, welke zijn dat dan, vraag je je misschien af. Komen ze…

Randvoorwaarde 1: zorg voor een collectief doel

Om goed samen te werken begin je bij de basis: je hebt een collectief doel nodig. Zo’n gezamenlijk belang waar je állemaal echt warm voor loopt. Daarnaast moet er een individuele prikkel zijn. Want als we samen iets willen bereiken, wil ik daar als individu meestal ook graag de vruchten van plukken. 

Als wij vanuit Andersom bij een bedrijf aan tafel komen om de strubbelingen in de samenwerking te bespreken, dan onderzoeken we altijd deze randvoorwaarde. Daar horen vragen bij als: Wat brengt jullie bij elkaar? Wat willen jullie als team bereiken? En wat maakt dat elk individu (graag) deel uitmaakt van het team?

Randvoorwaarde 2: duidelijke rolverdeling

De 2e randvoorwaarde gaat vooral over helderheid. Veel stress of onuitgesproken frustratie gaat over onduidelijke afspraken over wie doet wat? Of waar mensen het, zonder dat ze dit zeggen, niet helemaal mee eens zijn. En ze dus niet (helemaal) nakomen. Daar horen vragen bij als: welke rolverdeling is er? Hoe vindt afstemming plaats over rollen en taken? Wanneer zijn die expliciet? Et cetera.

Kijk maar eens naar een succesvol voetbalelftal. Waarom zij zo succesvol zijn? Dat heeft ten eerste te maken met het collectieve doel: de wedstrijd willen winnen. En ten tweede met de duidelijke afspraken: iedereen weet waar hij moet staan in het veld, waar hij voor opgesteld staat en wat zijn rol is om de wedstrijd te winnen. Of in elk geval om zo goed mogelijk te presteren. 

Randvoorwaarde 3: zorg voor optimale, open communicatie

Bij dit thema horen vragen als: wat wisselen we eigenlijk uit aan informatie? In hoeverre informeren wij elkaar over hoe de dingen wel of juist niet lopen? Bespreken we echt alle zaken, ook zaken in de onderstroom? Hebben we oog voor de sfeer in de uitwisseling? Wanneer er een gebrek aan communicatie is, of de kwaliteit daarvan is niet zoals het zijn moet, dan lopen er al snel zaken mis. 

Ondanks het feit dat deze randvoorwaarde een open deur is voor goede samenwerking, schuilt het probleem hier vaak in: ogenschijnlijk is er goede communicatie, maar niet alles wordt uitgesproken.  

Randvoorwaarde 4: vertrouwen 

Ook dit klinkt als een open deur. En tóch komen we ze veelvuldig tegen: teams waarbij je vanuit allerlei invalshoeken ziet en voelt dat er onvoldoende vertrouwen is. Er is bijvoorbeeld iets voorgevallen waardoor het vertrouwen een deuk opgelopen heeft. Als dat het geval is, is er werk aan de winkel. En dat kost tijd. We kennen immers allemaal het spreekwoord over vertrouwen dat te voet komt en te paard gaat. 

De rode draad 

In de afgelopen 15 jaar hebben we de rode draad wel ontdekt. En dat is dat álles wat je aandacht geeft groeit. Dat geldt ook voor goed samenwerken op basis van bovenstaande 4 randvoorwaarden. Soms kun je zaken oplossen door met elkaar te borrelen, een teamuitje of een andere luchtige activiteit te organiseren. En soms is er meer werk aan de winkel, omdat de binding al langere tijd verdwenen is.

Wij lossen het samen op

Wil je hiermee aan de slag, maar weet je niet precies hoe? Wij gelukkig wel. Bel of mail ons even, dan gaan we samen voortvarend aan de slag.