Hoe creëer je alignment tussen IT en organisatie?

Voor het slagen van IT-projecten is overeenstemming tussen IT en de organisatie een vereiste. Maar hoe bereik je dit? Hoe breng je twee ogenschijnlijk verschillende werelden bij elkaar zodat iederéén in de organisatie hetzelfde doel nastreeft?

De heilige graal

Het is het waarschijnlijk het moeilijkste vraagstuk voor veel organisaties. Hoe zorg je ervoor dat iedereen efficiënt met elkaar samenwerkt? En hoe voorkom je bovendien dat er verschillende eilanden in je organisatie ontstaan?

Directie en/ of management heeft er baat bij dat strategische doelen worden behaald, de informatievoorziening op orde is, dat bedrijfsprocessen ‘in control zijn’ en bovenal klanten goed worden geholpen. Het liefst zo snel en efficiënt mogelijk. IT en digitalisering kunnen daarbij helpen maar digitalisering kost tijd en aandacht. Daar moet je dus doortastendheid en geduld voor hebben. En dat begint allemaal met alignment.

Wat is IT-alignment?

Alignment betekent feitelijk het optimaal verbinden van de organisatiestrategie en de processen enerzijds met IT-strategie en de systemen anderzijds. Het gaat dus om de match van vraag en aanbod. Over bruggen slaan tussen wat een organisatie of strategie nodig heeft tegenover wat IT kan bieden.

Verschillende belangen

Laten we er vanuit gaan dat elke medewerker zijn uiterste best doet om een IT-project te laten slagen. Maar toch verloopt de samenwerking stroef. Projecten komen niet af. De uitkomst is niet zoals verwacht. Miscommunicatie, onbegrip en frustratie zijn het gevolg.

Hoe komt dit? Laten we eens kijken naar de verschillende belangen.

  • Het belang van een gebruiker of afdeling is om de beste middelen  te vinden om processen te doen ondersteunen.
  • Het belang en de verantwoordelijkheid van ICT is (ook) om te zorgen voor aansluiting bij bestaande apps, systemen, data en integraties.

We horen vaak dat IT faciliterend is, terecht. Toch spelen er verschillende belangen. De IT-strategie van de  organisatie hoeft niet overeen te komen met de wensen van een individuele gebruiker. Dan is er ook nog de fysieke afstand. Lang niet alle ICT-ers bewegen zich ‘van nature’ makkelijk in de organisatie. En lang niet alle managers en medewerkers gaan zomaar proactief in gesprek met de ICT-ers.

Verbinding en betrokkenheid

Bovengenoemde tegenstellingen los je niet in één keer op. En dat hoeft ook niet. De belangrijkste stap is om eerst voor verbinding en betrokkenheid te zorgen door openhartig en waardevrij te onderzoeken wat elkaars belangen zijn. Want als iedereen vanuit zijn of haar eigen kamp blijft redeneren, kom je nooit tot alignment.

Bij Andersom doen we dat het liefst in een fysieke setting waar we met elkaar in dialoog gaan. We luisteren zonder direct te oordelen. En vermijden vakjargon, zodat iedereen dezelfde taal spreekt en we elkaar sneller begrijpen.

Wij slaan bruggen

Andersommers zijn bij uitstek in staat om bruggen te slaan tussen IT en ‘de business’. Wij bieden een luisterend oor aan beide kanten.

Kunnen wij jou helpen met IT alignment in jouw organisatie? Neem contact met ons op!