I&A ontwikkelingen in een nieuwe tijd

Afgelopen week kregen we het doordringende advies om voorlopig nog maar thuis te werken. Plaats- en tijd onafhankelijk werken was een jaar geleden niet altijd vanzelfsprekend, nu zeker wel. Het hoeft geen betoog: digitalisering neemt een grote vlucht door de corona-ontwikkelingen. We zijn gewend aan Teams, Skype of Zoom. Het is een opmaat, een boost, het begin van een nieuwe tijd: digitaal, tenzij….Een soort van digitale upscaling zeg maar.

We zien al corporaties die digitale samenwerking met ketenpartners, relaties en hun klanten omarmen. Veel kantoren van corporaties staan er maar verlaten bij of ze zijn dun bezet. Klanten bezoeken nog maar zelden de corporatie. Of het nu door corona komt of door het beleid van de corporatie. De relatie tussen medewerkers onderling en de klanten verandert, onherroepelijk.

Het bedrijfsmodel van woningcorporaties en de focus verschuift. Digitalisering is niet alleen meer een middel wat veel geld kost en waar we vaak “direct volgend” zijn. Nee, digitalisering is een must, noodzaak dus. Dus is het zaak om zelf koers te bepalen, beleid te herzien en keuzes te maken.

Het is onze verwachting dat we in de processen en het eco-systeem van corporaties de digitalisering om zich heen zien grijpen. We zijn er nog lang niet. We zien ook – anders vertellen we het wel – dat samen keuzes maken en doordacht implementeren nog crucialer zijn dan voorheen: je ziet elkaar immers niet meer elke dag.

Dat brengt me tot de essentie van dit verhaal: samen I&A-keuzes maken en mensgericht implementeren wat ons betreft. Een ICT-implementatie is geen technische transitie, noch een feestje van alleen een I&A-team. Het is een (verdere) ingreep in de manier van samenwerken, klantbediening, informatie-uitwisseling, procesgang of dienstverlening. En wie bepaalt het succes van al deze werkzaamheden? Precies! Niet de ICT maar de medewerkers. Mensen bepalen het resultaat. Besteed aandacht aan beheer, goed gebruik, draagvlak voor keuzes en kennis van medewerkers en hun digitale vaardigheden. Tijd voor een scale-up in IT-!