Interview met Arthur op CorporatieGids.nl: Continu meerwaarde blijven toevoegen aan de organisatie

Wie de corporatie van vandaag vergelijkt met die van twintig jaar geleden, ziet grote verschillen. Niet alleen qua processen en ICT, maar ook in de rol van medewerkers. Wat voor nieuwe competenties zijn er nodig om de uitdagingen van morgen aan te gaan? CorporatieGids.nl ging daarover in gesprek met Arthur Frieser, directeur bij Andersom.

“Corporatiemedewerkers opereren in een heel dynamisch speelveld,” begint Arthur het gesprek. “Zo hebben ze te maken met de duurzaamheidsopgave, ketensamenwerking, soms een fusie, moeten ze efficiënter werken en wordt er om steeds meer verantwoording en zichtbaarheid gevraagd, om een paar voorbeelden te noemen. De gemeenschappelijke noemer is dat er steeds nauwer en beter met elkaar moet worden samengewerkt en daar zijn nieuwe competenties voor nodig.”

Flexibel en dynamisch
Arthur duidt de verschillen met twintig jaar geleden: “Je ziet dat corporatiemedewerkers flexibeler zijn geworden en bewuster zijn van de dynamiek in de organisatie. Zo is er echt een professionaliseringsslag gemaakt. Vroeger kwam bij gesprekken vaak de ‘waarom’-vraag naar voren, ‘het gaat immers toch goed zoals het gaat?’ Nu snappen medewerkers vaker dat bijvoorbeeld de eisen van de klant of overheid veranderen. Die wil om open te staan voor verandering, is essentieel om goed je werk te kunnen blijven doen.”

Gastvrij en klantgericht
Op de vraag wat ervoor nodig is om steeds beter samen te werken, vertelt Arthur: “Ik geloof dat men gastvrij en klantgericht moeten willen zijn. Ook wanneer ze niet in direct contact staan met de huurder. Dan is bijvoorbeeld je collega de ‘interne klant’.”

“Iemand die gastvrij en klantgericht is noemer wij een klantwerker. Daarnaast hebben wij nog vier kerncompetenties geformuleerd. Zo heb je een digiwerker die de digitalisering wil omarmen, de kenniswerker die continu kennis wil opdoen, delen en ontwikkelen, de samenwerker die de link legt met andere instanties zoals de gemeente en ketenpartners en de flexwerker die de dynamiek bij woningcorporaties omarmd en daarop wil inspelen. Volgens mij is de ideale medewerker bewust van al deze vijf ‘rollen’ en verwoordt hij of zij deze ook.”

Rol van de medewerker
“De rol van de medewerker bij een corporatie is voor Andersom enorm belangrijk,” gaat Arthur verder. “Bij een traject zijn wij dan ook meer dan gemiddeld met de medewerker bezig, en kijken wij goed naar wat een verandering voor mensen betekent. Die aandacht en erkenning voor hun ervaring en zorgen is belangrijk. Daarbij is het belangrijk ondersteuning te bieden en de transitie te begeleiden. Dat doen wij onder andere door coaching, training en workshops, bijvoorbeeld tijdens de trainingen projectmatig werken en feedforward geven deze zomer.”

Meerwaarde blijven toevoegen
Steeds meer corporaties kijken daarnaast naar mogelijkheden rondom AI, robotisering of virtuele medewerkers. “Ik kan mij voorstellen dat dat voor sommige medewerkers bedreigend voelt,” vertelt Arthur. “Het is dan ook zaak om veranderbereidheid te tonen. Je moet zoeken hoe je meerwaarde kunt blijven toevoegen aan de organisatie. Er wordt bijvoorbeeld vaak gezegd dat AI of chatbots de makkelijke klantvragen zullen overnemen. Maar dat betekent dus ook dat de lastige vragen bij medewerkers terechtkomen, waar meer vaardigheden voor nodig zijn. Overigens geloof ik wel dat er altijd een rol is waar een medewerker meerwaarde kan toevoegen aan de organisatie, alleen moet je wel mee willen veranderen.”

Ontwikkelenergie
“Van de medewerker van de toekomst zal nog meer worden verwacht dan nu,” sluit Arthur af. “Hij of zij moet daarom in de breedte nog vaardiger worden. ‘Duurzame inzetbaarheid’, waarbij je als medewerker jezelf steeds verder ontwikkelt zodat je inzetbaar en vitaal blijft, wordt daarbij steeds belangrijker. Essentieel daarbij is echter dat je over ontwikkelenergie beschikt. Van jezelf vinden dat je over de belangrijkste competenties beschikt en ‘klaar bent’, is echt iets van twintig jaar geleden.”

Bron: CorporatieMedia, Foto: Ellis Rijkers