‘Speedsparren’: veilig, snel en verbindend

Bij Andersom doen we al ruim vier jaar regelmatig Mastermind.

Bij Andersom doen we al ruim vier jaar regelmatig Mastermind. Niet het bekende denkspelletje met de felgekleurde pinnetjes, maar een vorm van gestructureerd ‘speedsparren’. Daarmee zijn we achteraf gezien onze tijd vooruit geweest. Dat speedsparren is namelijk vooral met het vele thuiswerken een ideale manier om in zeer korte tijd een balletje op te gooien naar meerdere collega’s of vakbroeders/-zusters.

Spelregels

Even met iemand sparren is heel waardevol en doen we vaak op kantoor. Sinds we massaal zijn gaan thuiswerken is dat in het gedrang gekomen en zijn we meer geneigd dingen zelf op te lossen. Dat kan je niet alleen onzeker maken, of houden, maar het gaat ook ten koste van de verbinding met collega’s. Met Mastermind, een instrument dat we aan ons ondernemersnetwerk (GoFastForward) hebben ontleend, herstel je die verbinding juist. Je krijgt in een kwartier tijd meerdere, vaak zeer bruikbare, ervaringen te horen waar je je voordeel mee kunt doen. Net als bij het denkspelletje moeten alle deelnemers zich aan duidelijke spelregels houden.

In de ‘hotseat’

Om de tijd zo efficiënt mogelijk te benutten, en dilemma’s of vragen van meerdere personen achter elkaar te kunnen behandelen, duurt elke Mastermind-sessie precies een kwartier. In de eerste drie minuten mag de vraagsteller vanuit de zogenoemde ‘hotseat’ kort zijn of haar dilemma of vraag delen. Vervolgens krijgen de andere deelnemers vier minuten de tijd om verdiepende vragen over de casus te stellen. In de zeven minuten die volgen delen alle deelnemers hun eigen ervaringen met de persoon in de hotseat. Zij mogen nadrukkelijk geen advies geven. Het is aan de vraagsteller om daar zelf al dan niet iets mee te doen.

Zowel zakelijk als persoonlijk

De slotminuut is gereserveerd voor reflectie en feedback door de vraagsteller. Om ervoor te zorgen dat het kwartier niet wordt overschreden, houdt iemand de tijd in de gaten. Bij Mastermind is er geen sprake van enige hiërarchie en het kan in principe in elke sector worden toegepast. Het onderwerp van de sparringsessie mag zowel persoonlijk als zakelijk getint zijn. Dat laatste varieert van het nemen van een moeilijk besluit en twijfel over een aanpak tot hoe om te gaan met een conflict en uitleg over een technisch probleem.

Veilig, snel en verbindend

Omdat we er bij Andersom naar streven om zoveel mogelijk bij de klant te zijn, en mede daarom geen kantoor hebben, doen we zoals gezegd al langer aan speedsparren. Het verbaast ons telkens weer hoeveel het ons oplevert. Niet alleen vanwege de verschillende invalshoeken die collega’s inbrengen, maar ook omdat veel problemen of uitdagingen herkenbaar zijn. En vaak niet over en weer bekend waren. Om die reden staat Mastermind bij ieder overleg standaard op de Andersom-agenda. Een kanttekening is wel dat het voor sommigen toch spannend kan zijn, omdat het een zekere mate van kwetsbaarheid van deelnemers vraagt.

Het feit dat het korte sessies zijn die bovendien niet fysiek plaats hoeven te vinden, kan in dat opzicht drempelverlagend werken. Mede om die reden is speedsparren wat ons betreft nog een lang leven beschoren. Zie jij in jouw organisatie ook mogelijkheden om met Mastermind aan de slag te gaan? En wil je daar eens over sparren? Neem dan gerust contact met ons op. Dat mag uiteraard ook wat langer duren dan een kwartier…