Succesvol digitaliseren, stap 1: waar staan we nu?

Net als in het bedrijfsleven wordt er bij woningcorporaties het een en ander aan digitalisering gedaan. Maar moet dat ‘meer’ worden of misschien wel ‘alles’? Omdat geen twee corporaties hetzelfde zijn, en een blauwdruk dus ontbreekt, kan een doordacht stappenplan houvast bieden. In een reeks blogs helpen we jouw corporatie op weg naar een digitale toekomst die het beste bij jouw organisatie past.

Inventarisatie

Zoals bij de meeste transities is het verstandig om eerst een nulmeting te doen en de vraag te stellen: waar staan we nu? Hoe goed gebruiken we onze systemen? Hebben we eigenlijk de juiste systemen en dragen ze bij aan onze doelen? En hoe is het gesteld met de kwaliteit van de data? We kunnen alvast verklappen dat dit de makkelijkste vraag in het stappenplan is. Inventariseren van het bestaande applicatielandschap en de aanwezige kennis is immers tastbaar. Minder tastbaar is de vervolgvraag die je hierbij kunt stellen, namelijk: waarom staan we waar we nu staan? En waarom bijvoorbeeld niet al een stuk verder? Het antwoord op die vraag hangt er onder meer vanaf aan wie je die vraag in de organisatie stelt.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Iedere stakeholder heeft namelijk zo zijn of haar eigen visie en behoeftes ten aanzien van digitalisering. Voor veel managers bedrijfsvoering en ICT-managers kan het allemaal wel wat sneller en verder. Er zijn echter genoeg medewerkers die wat minder staan te trappelen. Die vinden het prima zoals het gaat. Voor hen hoeft digitalisering niet per se verder te gaan dan digitale dienstverlening aan klanten in de vorm van een portal. Gelet op het ontbreken van een economische trigger, zoals in het bedrijfsleven, is dat ook niet vreemd. Daar komt bij dat corporaties lange tijd gewend waren om op het gebied van automatisering te worden bediend.

Gemak en efficiency

Anderzijds wordt er niet voor niets aan benchmarking gedaan en is imago wel degelijk een factor van belang. Een ander argument voor diegenen die vooruit willen, is het feit dat zo’n portal voor aantoonbare verbetering van de interactie met klanten heeft gezorgd. Het ligt dan voor de hand dat digitalisering ook op andere vlakken voor veel gemak kan zorgen en de efficiency een flinke boost kan geven. Het andere uiterste zien we hier en daar ook, namelijk dat er medewerkers rondlopen die het niet hip genoeg kan zijn. En die volop met technologie experimenteren. Dat kan de suggestie wekken dat er met geld wordt gesmeten, en dat wil je eigenlijk ook weer niet.

‘Waarderend’ onderzoek

De grootste uitdagingen liggen ons inziens dus niet in de technologie, maar in het stellen van de juiste prioriteiten en het mobiliseren van draagvlak en eigenaarschap onder gebruikers voor (verdere) digitalisering. Om deze patstelling te doorbreken, gaan wij in zulke gevallen op verzoek van de klant op waarderend onderzoek uit. Daarmee bedoelen we dat we niets of niemand op voorhand veroordelen, en er dus met een positieve energie in gaan. Op die manier hebben we al bij diverse woningcorporaties de digitalisering naar een hoger plan getild. Wordt het dus niet eens tijd om het ook ‘Andersom’ te doen?