Terugblik kennissessie ‘Eigenaarschap’ op 20 juni jl.

Bij veel organisaties spelen vraagstukken rondom het thema ‘eigenaarschap’. Bijvoorbeeld op het gebied van data, systemen en processen; wie is eigenaar van wat? En ook in (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken zien we het terug. Maar wat ís eigenaarschap precies? Hoe kan ik dat (als manager of collega) bevorderen en beïnvloeden? Daar gingen we mee aan de slag tijdens de kennissessie op 20 juni jl. Deze middag was bedoeld om kennis uit te wisselen over dit thema, om elkaar te inspireren en ervaringen te delen.

Kennismaking en ontvangst

Op 20 juni vond de kennissessie ‘Eigenaarschap vergroten: hoe pak je dat aan?’, plaats bij Caatje aan de Lek in Culemborg. Er waren professionals aanwezig vanuit verschillende sectoren. Na een informele kennismaking deelden de aanwezigen hun ervaringen en verwachtingen.

Inspiratiesessie over eigenaarschap

We trapten de middag af met inspiratie over het belang van eigenaarschap in organisaties. Eigenaarschap gaat allereerst over duidelijkheid en verantwoordelijkheden. Maar vooral ook over de manier waarop mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor hun werk en elkaar. Eigenaarschap zit in aspecten als commitment, trots en betrokkenheid: vooral gevoel en gedrag dus. Voorbeelden uit de praktijk werden gedeeld, waarbij deelnemers inzicht kregen in hoe eigenaarschap in hun dagelijkse werkzaamheden een verschil kan maken.

Interactieve sessies en discussie

Na de inspiratiesessie was het tijd voor interactieve sessies. Deelnemers werden ingedeeld in kleinere groepen om dieper in te gaan op specifieke thema’s zoals data-eigenaarschap, leiderschap en teamontwikkeling. Met eigen casuïstiek werden concrete situaties uit de praktijk behandeld. Hierbij kwamen vragen naar voren als: Hoe definieer je eigenaarschap in de organisatie? Hoe zorg je ervoor dat iedereen dezelfde doelen nastreeft? En hoe ga je om met situaties waarin eigenaarschap ontbreekt? De ‘kunst van het loslaten’ kwam onder andere voorbij. Een mooi inzicht was bijvoorbeeld: zolang jij zelf ‘de gaten blijft dichtlopen’, gaan anderen daarvoor geen eigenaarschap pakken. Waarom zou je immers iets aanpakken wat goed loopt? Het was soms wat confronterend, maar zeer herkenbaar en verhelderend.

Ervaringen en leren van elkaar

Een van de hoogtepunten van de middag was de openhartigheid en het delen van persoonlijke ervaringen. Veel deelnemers gaven aan dat ze in hun eigen organisatie vaak tegen dezelfde uitdagingen en vraagstukken aanlopen. Het uitwisselen van deze ervaringen en het bespreken van mogelijke oplossingen zorgde voor een gevoel van herkenning en verbondenheid. Bovendien bood het de mogelijkheid om van elkaar te leren en nieuwe ideeën mee naar huis te nemen.

Afsluiting en borrel

Rond 16:00 uur werd de middag afgesloten met een borrel, waar de gesprekken informeel werden voortgezet. De ontspannen sfeer zorgde ervoor dat deelnemers nog even konden napraten over wat ze hadden geleerd en hoe ze dit in hun eigen praktijk zouden gaan toepassen.

Conclusie en volgende stappen

De kennissessie over eigenaarschap was succesvol. Van deelnemers hoorden we terug dat ze vertrokken met nieuwe inzichten, praktische tips en ook een gevoel van samen: bij meerdere organisaties speelt het thema.

Bij Andersom zijn we ervan overtuigd dat eigenaarschap een cruciale rol speelt in het succes van organisaties en we zijn blij dat we dit onderwerp op een inspirerende en praktische manier konden behandelen.

Heb je deze sessie gemist of wil je meer weten over hoe je eigenaarschap binnen jouw organisatie kunt vergroten? Neem contact met ons op en ontdek hoe wij je verder kunnen helpen. Samen zorgen we ervoor dat eigenaarschap niet alleen een woord op papier is, maar een levende praktijk binnen jouw organisatie. Schrijf je ook in voor onze volgende sessie (houd deze blogs in de gaten) en blijf leren en inspireren.

Vragen om alvast over na te denken:

  1. Waarom is eigenaarschap in jouw organisatie belangrijk? Is bij iedereen absoluut duidelijk wat het belang en het doel is?
  2. Wat zijn de grootste uitdagingen die je tegenkomt bij het implementeren van eigenaarschap?
  3. Welke rol speelt leiderschap bij het stimuleren van eigenaarschap?
  4. Kun je het onderscheid maken tussen verantwoordelijkheden en gedrag in de context van eigenaarschap?
  5. Is duidelijk voor iedereen waar het eigenaarschap (van bijvoorbeeld data of processen) ligt of zou moeten liggen?