Top 6 van succesvol interimmanagement

Soms ontkom je er niet aan om een interimmanager aan te stellen. De afgelopen jaren heeft Andersom verschillende interim-management functies bekleed: denk aan een interimmanager wonen, manager vastgoed, manager I&A. In gesprek met collega’s die deze rol vaker vervulden, kwamen we tot 6 voorwaarden als sleutel voor succes.

Waarom een interimmanager?

De keuze voor een interimmanager is divers. Soms is het ter overbrugging omdat er nog geen nieuwe manager gevonden is, om orde op zaken te stellen, rust te creëren of juist om een afdeling te reorganiseren en op te bouwen. Welke opdracht het ook is, wij kwamen tot een aantal voorwaarden voor een succesvolle en effectieve interim opdracht.

Uiteraard start het met een goede opdrachtdefinitie. Een dooddoener maar essentieel. Eigenlijk geldt dit voor alle opdrachten die we doen; een goede opdrachtdefinitie vormt de basis voor succes. Wat is de behoefte, het doel en het beoogde resultaat?

Sleutel tot succes

We komen tot onderstaande top 6 als sleutels voor succes:

  1. We leggen het fundament, de basis. Wat heeft de organisatie het team én de medewerkers nodig voor de gewenste ontwikkeling? Aan de hand daarvan bepalen we de ontwikkellijn, denk hierbij aan, projecten(kalender), structuur, team, budget, processen, HRM. Vervolgens doen we wat nodig is op het moment dat het nodig is. En brengen daarin focus aan.
  2. We blijven bij onszelf maar houden het resultaat voor ogen.
  3. We werken vanuit vertrouwen. Vertrouwen is essentieel, zowel in het team als met de opdrachtgever.
  4. We staan voor duurzame ontwikkeling; de ontwikkeling van het team / afdeling en de medewerkers. We zetten mensen in hun rol en positie. En dat doen we samen.
  5. We verbinden: de impact als interimmanager gaat verder dan het team: daarom hebben we oog voor de rest van de organisatie en leggen hiermee verbinding. Hierin zijn we helder en transparant.
  6. We ondersteunen de organisatie bij het zetten van de volgende stap. We verbinden hierbij het verleden met het heden en de toekomst. We sluiten daarmee aan bij dat wat al aanwezig is in de organisatie (denk aan jaarplan, missie, visie, processen) en passen dit toe in de dagelijkse praktijk.

Voordelen van een interimmanager

Een interimmanager brengt hoe dan ook een frisse blik mee. We zijn geen onderdeel van de organisatie, maar we voelen ons juist enorm betrokken. We blijven op relatieve afstand én stappen weer uit de organisatie en dat maakt ons onafhankelijk en onpartijdig. Die onafhankelijkheid maakt dat we makkelijker heilige huisjes ter discussie stellen, de vinger op de zere plek leggen en/ of (kritische) vragen stellen.

We brengen focus aan en helpen keuzes te maken, omdat we gewend zijn om in korte tijd veel informatie te verwerken én te prioriteren. Dat houdt de voortgang erin.

Daarnaast zijn wij als interimmanager gewend om met een helikopterview te kijken. We hebben oog voor patronen in de organisatie. Welke patronen zijn functioneel en wil je verder uitbouwen maar, en welke patronen zijn dat niet? Tot slot brengen we natuurlijk ook gewoon veel (operationele) kennis en ervaring mee van andere organisaties!

Meer weten?

Wil je weten wat onze interimmanagers voor jou kunnen betekenen? We komen graag een keer kennismaken.