Waarom geen opdracht voor ons hetzelfde is (en dit heeft het te maken met een hamer en spijkers)

Natuurlijk, ook wij hebben standaard methodes. Maar tegelijkertijd hebben we altijd te maken met de context waarin we werkzaam zijn. Elke organisatie en élke medewerker is immers uniek. Elke situatie waar we in stappen vraagt om een andere aanpak. Een aanpak waarbij we onze ervaringen, kennis en kunde inzetten. Waarom we over dit onderwerp schrijven? Omdat men regelmatig zegt: ‘Maarre…jullie hebben toch van die standaarden op de plank liggen?’ ‘Zeker’, zeggen we dan. ‘Maar jullie zijn weer anders dan andere klanten. Dus zomaar een standaard aanpak in deze organisatie uitrollen gaat niet werken. En dat doen we dan dus ook niet.’

Een voorbeeld van het juiste gereedschap op de juiste plek

Het gaat dan bijvoorbeeld om het maken van een klantvisie, een digitaliseringsvisie of het begeleiden van een keuze- of samenwerkingstraject. Dat zijn allemaal trajecten waarin we bezig zijn met stappenplannen, draaiboeken, interventies en workshops. Maar ook, meer thematisch bekeken, met leiderschaps- en teamontwikkeling. Sommige van onze opdrachtgevers vragen om voorbeelden van eerder uitgewerkte plannen. We delen ze op zich wel, maar zijn terughoudend. Juist omdat elke situatie anders is. Intern zeggen we het regelmatig tegen elkaar: als je alleen een hamer hebt, lijkt élk probleem op een spijker. Daarom zijn we zo voorzichtig met het plakken van een sjabloon op een specifiek project. Er zijn immers zoveel andere mooie stukken gereedschap die uit onze goed gevulde kist zijn te halen. En schroeven indraaien gaat nu eenmaal handiger met een schroevendraaier. Terwijl de boel wat loswrikken juist prima gaat met een koevoet. Bij wijze van spreken dan…

Mensen maken het verschil

En, los van de gereedschappen die we hebben, zijn het áltijd nog de mensen die het verschil maken. Neem bijvoorbeeld een I&A-visie (een informatiserings- en automatiseringsvisie). Het daadwerkelijk opstellen van de visie is wellicht in een kortere doorlooptijd dan de onze te bewerkstelligen, bijvoorbeeld door dit met een kleiner groepje of zelfs alleen met de ICT-afdeling op te pakken. Maar het gaat er juist om dat het duurzaam en organisatiebreed gedragen wordt omdat mensen zich betrokken voelen. Door deze zorgvuldige aanpak wordt het iets van hén en niet van ons.

Het gaat om het écht verinnerlijken van gedachtengoed

Bij Andersom ervaren we het stuk voor stuk als onmisbaar in ons vak om echt een verandering in gang te zetten. Even snel een lijstje afvinken om aan de opdracht te voldoen? Daar halen we geen werkplezier uit. We willen ons verdiepen in en verbinden met de organisatie en de patronen in de organisatie. En dat doen we bijvoorbeeld door waarderend en waardevrij te onderzoeken. Dit als tegenhanger van het veroordelende onderzoeken. Uitgangspunt daarbij is altijd om nuchter te kijken naar welk vraagstuk we aanpakken. Want elk probleem vraagt om het juiste stuk gereedschap. Precies zoals wij dat voor elke organisatie in onze zorgvuldig samengestelde selectie hebben. Meer weten of even (digitaal) koffie drinken? Neem gerust contact met ons op.