Wat weet jij van het verandermodel en de bijbehorende veranderboekhouding?

Wanneer je vanuit je rol als directeur of manager binnen een organisatie voor verandering gaat, zijn we vaak geneigd om te kijken naar wat het oplevert. Terwijl een verandering niet alleen winst geeft. Elke verandering gaat gepaard met een prijs. En wat gebeurt er als de beoogde verandering niet slaagt? Welk offer wordt er dan gebracht? En door wie eigenlijk? En wat betekent dat dan voor het dagelijks werk van de betreffende collega? Kan hij of zij eigenlijk wel mee in de verandering? Of kan hij of zij het misschien wel, maar wil deze collega eigenlijk niet? Soms diep van binnen, zonder dat je het als leidinggevende direct in de gaten hebt.

De weerbarstige praktijk

In de praktijk zie je dat het offer, dat wat je los moet laten, voor elke groep, en zelfs voor elk individu binnen die groep, verschillend is. Datzelfde geldt voor de te behalen winst. Elke collega en elk team heeft immers andere behoeften.

Verander zinvol

Door voorafgaand aan de verandering een analyse te maken van het krachtenveld dat speelt, creƫer je een praktisch handvat dat je helpt om te sturen tijdens de verandering. In deze veranderboekhouding, zie ook de afbeelding boven dit blog (bron: Systemisch TransitieManagement), neem je de effecten van de organisatieontwikkeling voor de betrokken spelers mee. Wie die spelers zijn? Medewerkers, het management, klanten, stakeholders en ketenpartners. Want in de praktijk kijkt iedereen vanuit zijn eigen vizier naar het speelveld.

Wat als het niet lukt?

En wanneer je daar voorafgaand aan de verandering rekening mee houdt, verander je niet alleen prettiger, het resultaat is ook vaak beter. Je voorkomt door een dergelijke veranderboekhouding dat je de (latente) behoeften van de mensen uit het oog verliest. En je hebt een breder blikveld, omdat je ook rekening houdt met het eventueel niet slagen van de verandering. Door in een vroeg stadium te kijken naar de offers die dit oplevert, kun je dit als positieve kracht inzetten. Daardoor worden de eventueel te leveren offers als vanzelf kleiner. Je kunt je ongetwijfeld voorstellen dat dit een positieve invloed heeft in de organisatie. En mensen die positiever een verandering ingaan, zetten van nature minder snel hun hakken in het zand.

Analyse van het krachtenveld onmisbaar bij verandering

Bij Andersom richten we ons dag in dag uit op verandering. Uiteraard zijn de mensen in organisaties nauw betrokken bij onze activiteiten, want uiteindelijk zijn het juist deze mensen die het verschil maken. Andersom is ontstaan vanuit de gedachte dat alles om mensen draait, om de ander. Als mensen een verandering niet dragen, niet willen werken met een nieuw systeem, werkwijze of proces, dan levert het niks op. Dan is er geen resultaat, geen som.

Ander + Som = Andersom

Als mensen verandering dragen, zorgt verandering voor succes. Daar geloven wij in. Dat is wat wij doen.

Wil je dat eens van dichtbij bekijken? Of sparren over een verandering binnen je organisatie waar je stiekem een beetje tegenop ziet? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We denken graag met je mee.