AI bij woningcorporaties: kans of bedreiging?

Bij Andersom geloven we dat alles draait om mensen. Veranderingen zijn alleen succesvol als mensen ze omarmen. Dit geldt ook voor de opkomst van kunstmatige intelligentie (AI). Voor woningcorporaties is het essentieel om te begrijpen dat AI een blijvend fenomeen is, vergelijkbaar met de revolutie van het internet. De vraag is dus niet óf AI invloed zal hebben, maar hoe we hier op een verantwoorde en effectieve manier mee omgaan.

AI als nieuwe revolutie

AI kan worden gezien als een nieuwe industriële revolutie. Net zoals internet onze manier van werken en communiceren radicaal heeft veranderd, doet AI dat nu ook. Voor woningcorporaties betekent dit dat processen efficiënter kunnen worden, van het beheren van woningen tot het communiceren met huurders. AI biedt de mogelijkheid om enorme hoeveelheden data te analyseren en daardoor beter geïnformeerde beslissingen te nemen. Dit kan leiden tot een verbetering van de dienstverlening en een hogere klanttevredenheid.

Veilig experimenteren met AI

Het is belangrijk dat woningcorporaties AI in een veilige modus uitproberen. Dit betekent dat je kleinschalige projecten opzet om te zien hoe AI in jouw organisatie past en wat de voordelen en nadelen zijn. Begin bijvoorbeeld met een chatbot die eenvoudige vragen van huurders kan beantwoorden. Zo kun je ervaring opdoen zonder grote risico’s te nemen. Het doel is om te leren en te verbeteren, zodat je AI op een verantwoorde manier kunt integreren in je dagelijkse processen.

De huurder en AI

Ook huurders maken steeds beter gebruik van AI-tools zoals ChatGPT. Vroeg of laat ontvangen woningcorporaties brieven of verzoeken die door AI zijn geschreven. Dit verandert de interactie tussen corporaties en hun bewoners. Het is belangrijk om voorbereid te zijn op deze verandering en na te denken over hoe je als organisatie reageert op door AI gegenereerde communicatie. Dit kan betekenen dat je medewerkers traint in het herkennen en omgaan met AI-gegenereerde content.

AI in het dagelijks werk

AI zal een rol spelen in het dagelijkse werk van woningcorporaties. Denk bijvoorbeeld aan het automatiseren van repetitieve taken zoals het opstellen van brieven, het maken van presentaties of het analyseren van data. Dit betekent dat medewerkers meer tijd overhouden voor taken die echt het verschil maken, zoals persoonlijk contact met huurders en strategische planning. AI-tools zoals Microsoft Copilot kunnen deze taken nog verder vereenvoudigen en efficiënter maken.

Reële overwegingen voor managers en bestuurders

Als manager of bestuurder is het cruciaal om realistisch na te denken over de risico’s en mogelijkheden van AI. AI kan helpen om processen te verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren, maar het brengt ook uitdagingen met zich mee. Privacy, veiligheid en ethiek zijn belangrijke overwegingen. Het is essentieel om een evenwicht te vinden tussen innovatie en verantwoordelijkheid. Dit betekent dat je niet alleen kijkt naar de technologische mogelijkheden, maar ook naar de impact op je medewerkers en huurders.

Twijfels of vragen? Neem contact op

Bij Andersom helpen we woningcorporaties met organisatieadvies en digitalisering. Onze rode draad is verbinden, en altijd uitgaan van hoe veranderingen zich verhouden tot de mensen die ermee werken. Heb je twijfels of weet je niet waar te beginnen met AI? Neem contact met ons op. We denken graag met je mee over hoe je AI op een verantwoorde en effectieve manier kunt integreren in jouw organisatie.

Kortom, AI is here to stay. Het biedt kansen, maar ook uitdagingen. Door realistisch en strategisch na te denken over de rol van AI binnen je woningcorporatie, kun je de voordelen benutten en de risico’s beheersen. Samen zorgen we ervoor dat technologie werkt voor mensen, en niet andersom.

PS Neem deel aan onze gratis sessie op 20 juni aanstaande en leer je eigenaarschap vergroten. Bij veel woningcorporaties spelen vraagstukken rondom het thema ‘eigenaarschap’. Bijvoorbeeld op het gebied van datasystemen en processen; wie is eigenaar van wat? En ook in (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken zien we het terug. Maar wat ís eigenaarschap precies? Hoe kan ik dat (als manager) bevorderen en beïnvloeden? Daar gaan we mee aan de slag tijdens de kennissessie op 20 juni aanstaande.

Deze middag is bedoeld om met elkaar uit te wisselen over het thema, om elkaar te inspireren en ervaringen te delen. We gaan met elkaar in gesprek: wat speelt er, waar lopen we in de dagelijkse praktijk tegenaan en hoe kunnen we daar beter in handelen? Want vanuit Andersom verbinden wij graag mensen. Om met én van elkaar te leren. Opgeven doe je hier.