Eigenaarschap vergroten: hoe dan? Wees welkom op de kennissessie

Bij veel woningcorporaties spelen vraagstukken met het thema ‘eigenaarschap’. Bijvoorbeeld op het gebied van data, systemen en processen; wie is er eigenaar van wat? En ook bij (persoonlijk) leiderschap, interne projecten, teamontwikkeling en samenwerkingsvraagstukken zien we het terug. Maar wat ís eigenaarschap precies? Hoe kan ik dat bevorderen en beïnvloeden? Daar gaan we mee aan de slag tijdens de kennissessie op 20 juni aanstaande. En jij bent van harte welkom!

Organisatieontwikkeling en digitalisering

Eigenaarschap gaat, wat ons betreft, vooral over het nemen (én geven) van verantwoordelijkheid. Over regie pakken waar nodig, maar ook bewust loslaten. Ruimte geven aan een ander, zodat diegene verantwoordelijkheid neemt. Het betekent intrinsiek voelen dat je zélf verantwoordelijk bent voor je eigen werk en ontwikkeling. Erkennen dat je iets goed of beter had kunnen doen en reflecteren.

Bij digitaliseringstrajecten spelen vaak vragen als: wie kiest het nieuwe ERP systeem? Wie ligt er wakker van als de energie labels niet kloppen? Wie is verantwoordelijk voor het goed gebruik van een applicatie? Wie is eigenaar van de data? Is er geen eigenaar? Dan is niemand verantwoordelijk. Eigenaarschap nemen betekent overigens niet per se: eindverantwoordelijk zijn voor de ‘inhoud’. Daar is data-eigenaarschap een goed voorbeeld van: veel medewerkers verwerken data, maar voor een bepaalde dataset benoem je één eigenaar. Hij/zij ‘claimt’ dan de rol als eerste aanspreekpunt. Hij/zij houdt zich dan actief bezig met het (doen) verbeteren en onderhouden van de datakwaliteit voor de specifieke dataset.

Hoe creëer je eigenaarschap?

Zowel op de ‘bovenstroom’ als op de ‘onderstroom’ kun je eigenaarschap bevorderen. Zijn de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden expliciet benoemd in jouw organisatie (bovenstroom)? En wordt hier aandacht en opvolging aan gegeven? Bijvoorbeeld door te vragen: ‘hoe gaat het?’, ‘waar loop je tegenaan?’ en ‘wat heb je nodig?’ (onderstroom). En wat betekent het concreet: als ik ergens eigenaarschap van heb? In de praktijk zien we dat dit lastig is. Niet het stellen van de vraag, maar het beantwoorden van de vraag. Immers als je niet weet wat je mist, kan je ook niet zeggen wat je nodig hebt.

In onze kennissessie op 20 juni leer je onder meer aan welke knoppen je kunt draaien om eigenaarschap in jouw organisatie te bevorderen. Want uiteindelijk gaat het erom dat je met elkaar eigenaarschap neemt voor hoe je samen het werk doet en op welke manier je samen de missie en de visie van de organisatie vervult.

Wil jij ook, samen met managers van woningcorporaties, praktijkcasussen uitwisselen? Van elkaar leren en je netwerk verstevigen en verbreden? Geef je dan hier op.

Ontmoet jij ook gelijkgestemden op onze kennissessie?

Wanneer: op donderdag 20 juni 2024. 

Tijdstip: het programma duurt van 13.00 tot 16.00 uur mét aansluitend een borrel. 

Locatie: Caatje aan de Lek in Culemborg. 

Thematiek: eigenaarschap in de organisatie in de breedste zin van het woord. Hoe vergroot je dat in de organisatie?

We zien je heel graag bij de kennissessie vanuit Andersom!

Lijkt je dat wel wat? Geef je dan hier op. Vragen? Stuur ons een berichtje!