Het belang van data governance en datakwaliteit, deel 1

Steeds meer organisaties, inclusief woningcorporaties, hebben de ambitie om datagedreven te werken en willen daarmee datakwaliteit hoog in het vaandel dragen. Klein en stap-voor-stap beginnen is dan het credo, om chaos te voorkomen. Wat heeft het immers voor zin om aan big data te gaan denken als je ‘small data’ (de basis) niet op orde is? Welke valkuilen zijn er nog meer en hoe voorkom je ze?

De betekenis van datakwaliteit en data governance

Data governance is het geheel van afspraken en verantwoordelijkheden op het gebied van databeheer, inclusief – maar niet uitsluitend – de kwaliteit van data. Om met het laatste te beginnen: wat iemand zelf onder kwaliteit verstaat is sterk afhankelijk van iemands rol. We snappen allemaal dat het hier in elk geval gaat om zaken als correctheid, actualiteit en betrouwbaarheid.

Een medewerker zal hierbij de focus vooral hebben op operationele data zoals het woningaanbod. Of de juistheid van persoonsgegevens van woningzoekenden. In de directiekamer wil men daarentegen vooral zeker weten dat data onder controle zijn met het oog op besluitvorming en het afleggen van verantwoording. Bezig zijn met datakwaliteit maakt – wat ons betreft – juist dat je generieke afspraken maakt over wat goed/fout is, over rollen en functies van medewerkers heen. Dan kan een medewerker gewoon het werk doen en krijgt een bestuurder comfort in control te zijn.

Wat wil je met datagedrevenheid bereiken?

Datagedrevenheid is in onze ogen nooit een doel op zich, maar een middel dat bijdraagt. Feit is dat fouten in data leiden tot verkeerde informatie en dus mogelijk tot allerlei gedoe, zoals faalkosten en ontevreden klanten. We zien ook te vaak dat er bij gebrek aan een duidelijk doel of een duidelijke aanpak te snel naar allerlei tools wordt gegrepen. Al is het alleen maar om in de vaart der volkeren mee te gaan (fear of missing out). Power BI, de business intelligence tool van Microsoft, is een goed voorbeeld. ‘We hebben het, dus we moeten er iets mee doen’. Waartoe zet de organisatie BI-tools dan in? Is het voor performance management, voor meer inzicht in trends of om innovatiever te worden? Of om andere ‘grootse’ redenen? Terwijl het eigenlijk slim is om de BI-tool juist eerst in te zetten om de ‘small data’, gewoon de basisdata, op orde te krijgen. Zo’n tool biedt dan wellicht een waardevol (aanvullend) inzicht of overzicht.

Niet wegorganiseren

Zoals wij eerder schreven is digitaal transformeren slechts ten dele technologisch en vooral mensenwerk. De verleiding om het fenomeen ‘bezig zijn met datakwaliteit’ dan maar extern of intern ‘weg’ te organiseren is weliswaar begrijpelijk, maar zeer af te raden. ‘We hebben het belegd, dus we kunnen naar het volgende onderwerp.’ Per slot van rekening is data van iedereen in de organisatie en moet dit zo breed mogelijk worden benaderd. Dat betekent wat ons betreft ook dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het databeleid, of het eigenaarschap, bij het lijnmanagement moet liggen. En niet, zoals in veel gevallen, (alleen maar) bij I&A.

Voordat data ook in jouw organisatie de status van ‘het nieuwe goud’ kan waarmaken, is er wellicht nog een lange weg te gaan. Net zoals de pioniers van de goldrush: zij vonden in het begin ook vooral helemaal niets. Word eerst maar eens databedreven!

In een volgende blog helpen we je graag een eind op weg met een stappenplan, tips & tricks en tooling.