‘Interim op inhoud én relatie, dé goede combi’, Sebastiano Piras, Andersom

‘Het is alweer ruim vijf jaar geleden dat ik startte bij Andersom en ik houd me vooral bezig met interim management. In de afgelopen jaren heb ik verschillende opdrachten gedaan, variërend van teamleider tot projectmanagementrollen’, aldus Sebastiano Piras. ‘Opdrachten variëren van, kort geformuleerd, rust brengen op de afdeling tot zorgen dat de organisatie, ondanks allerlei veranderingen in- en extern, gewoon doordraait as usual. Als interimmanager opereer ik graag op het snijvlak tussen organisatie en informatiemanagement. Een interim opdracht kan enkele weken duren maar soms ook zomaar een aantal kwartalen. In het gros van de gevallen zijn mensen blij dat er weer wat meer sturing en duidelijkheid komt, maar het komt ook voor dat ik de derde interimmanager in een relatief korte periode ben die aangesteld wordt. Dan is de uitdaging meestal groter, bijvoorbeeld omdat men zich in het team vooral zorgen maakt over of het überhaupt nog goed komt. Met ‘het’ bedoel ik dan bijvoorbeeld de structurele aansturing van het team, een bepaald project, bijvoorbeeld de implementatie van een nieuw ERP-systeem.’ Soms ben je als interimmanager vooral een rots in de branding, bijvoorbeeld omdat er langdurig zieken zijn en de collega’s die wél aan het werk zijn structureel overvraagd worden.’

Zowel inhoud als verbinding

‘Vanuit mijn achtergrond ben ik niet alleen een sparringspartner op het gebied van effectieve samenwerking in het team, maar maak ik tevens een mooie combi met de inhoud. Dat heeft te maken mijn ruime, inhoudelijke ervaring in het vak en de branche zélf en dat beoordelen organisaties als prettig merk ik’, aldus Sebastiano. ‘Overigens let ik er wel altijd op dat ik niet op de spreekwoordelijke stoel van degene ga zitten die in de organisatie verantwoordelijk is voor de inhoud. Ik ben een stevige gesprekspartner zónder dat ik al te veel intervenieer op de inhoud. Daar houden mensen niet van is mijn ervaring. De juiste vragen stellen is vaak de sleutel tot succes heb ik in de afgelopen jaren gemerkt.’

Andersom en interim management

‘Het lijkt me goed dat klanten en andere relaties van Andersom weten dat we dit soort opdrachten ook uitvoeren. Soms ontkom je er niet aan om een interimmanager aan te stellen, want dat kan heel nuttig zijn voor de continuïteit van je organisatie’, besluit Sebastiano.

De afgelopen jaren heeft Andersom verschillende interim-management functies bekleed: denk aan een interimmanager Wonen, manager Vastgoed, manager I&A. In gesprek met collega’s die deze rol vaker vervulden, kwamen we tot 6 voorwaarden als sleutel voor succes.

Waarom een interimmanager?

Redenen voor de keuze voor een interimmanager zijn divers. Soms is het ter overbrugging omdat er nog geen nieuwe manager gevonden is, om orde op zaken te stellen, rust te creëren of juist om een afdeling te reorganiseren en op te bouwen. Welke opdracht het ook is, wij kwamen tot een aantal voorwaarden voor een succesvolle en effectieve interim opdracht.

Uiteraard start het met een goede opdrachtdefinitie. Een dooddoener maar éssentieel. Eigenlijk geldt dit voor alle opdrachten die we doen; een goede opdrachtdefinitie vormt de basis voor succes. Wat is de behoefte, het doel en het beoogde resultaat?

Benieuwd naar welke 6 sleutels tot succes wij ontdekt hebben? Je leest het hier.

Direct aan de slag?

Nu behoefte aan ondersteuning? Neem dan even contact met ons op. We zijn er voor je!