Workshop: informatie-management voor morgen

Welke ontwikkelingen en technologieën zijn er op het gebied van informatisering en automatisering? En hoe geven we dat vervolgens intern vorm: wat past bij de organisatie en welke koers stippel je uit? We gebruiken verschillende invalshoeken om invulling te geven aan het thema digitalisering.