Een succesvolle reis naar verbetering bij Transdev

Transdev, een internationaal mobiliteitsbedrijf, heeft ruim 6500 medewerkers en werkt onder namen als Connexxion en Hermes. Andersom startte een ontwikkeltraject in de organisatie, wat uitgroeide tot een centraal traject met het managementteam (Executive Committee, hierna: Excom).

Betere samenwerking

Dit traject richtte zich op betere samenwerking, het benutten van potentieel, goed werkgeverschap en actiegerichtheid. Organisatieadviseur Arthur Frieser van Andersom, benadrukte onder meer het belang van een open gesprek en gebruikte Management Drives om inzicht in drijfveren te verschaffen. Zo ontstond er meer energie en betere samenwerking.

Collectieve cultuurwaarden

Verder definieerde de Excom collectieve cultuurwaarden: samenwerking, moed, voortdurende verbetering en vertrouwen. Andersom zorgde ervoor dat deze waarden daadwerkelijk geleefd werden door in gesprek te gaan met 250 leidinggevenden. Hierbij stond het veilig voelen om meningen te delen centraal. Stap voor stap ontstond er vertrouwen en verbinding.

Gedreven individuen

Bij Transdev werken gedreven individuen, maar er heerste ook een zekere hiërarchische gehoorzaamheid. Resultaatgerichtheid kon soms leiden tot aannames en gebrekkige communicatie. Om dit te verbeteren, werkte Andersom onder meer aan leiderschap.

Leiderschap als vaste plek

Leiderschap heeft een vaste plek bij Transdev Nederland gekregen, met als doel het doorvoeren van indirecte verbeteringen zoals een positieve sfeer en een lager ziekteverzuim. Het traject wordt inmiddels intern geborgd en staat centraal in de organisatie. Dit vormt een belangrijk onderdeel van de beweging naar interventies on demand.

Een terugblik

Terugkijkend op het project zegt Arthur: ‘Kijkend naar wat dit traject de klant gebracht heeft, vind ik dat we een drietal niveaus kunnen onderscheiden. Ten eerste is er het niveau van de Executive Committee, wat we eerder al Excom noemden. Wanneer je inzicht krijgt in de verschillen van elke persoon in het managementteam, en daar bewust mee om kunt gaan, dan werk je écht beter samen. Het gaat er uiteindelijk om met welke bril je naar de wereld kijkt en hoe je luistert naar de mensen om je heen. Ten tweede zijn er goede stappen gezet in de verbinding tussen het hoofdkantoor en de verschillende bedrijfsonderdelen. We hebben de gelegenheid gehad om aan beide kanten te kunnen werken aan die verbinding. En met resultaat. Ten derde zien de leidinggevenden in deze organisatie nu dat ze óók gewoon mogen leren. En dat het niet erg is om fouten te maken. Dit heeft dan weer invloed op de manier waarop zij leiding geven en dát wordt weer gevoeld door de collega’s die aangestuurd worden. Kortom er is volop ruimte om te mogen ontwikkelen en dat is winst aan alle kanten. Er is minder polarisatie, meer openheid en het thema landt bovendien nog altijd intern.’

Neem ingesleten interactiepatronen onder de loep

‘Mijn tip voor managers die dit lezen zou zijn: vraag jezelf eens af of je écht zo goed samenwerkt als je denkt. Of dat je zou willen. Luister je goed genoeg naar elkaar? Zijn er ingesleten interactiepatronen die je graag zou willen doorbreken? Als dat zo is, dan nodig ik je van harte uit om contact met ons op te nemen’, besluit Arthur. ‘Je hoeft immers, zoals een klant van ons dat zo mooi verwoordt, niet ziek te zijn om beter te worden. Openheid, reflectie en van daaruit verbeteren, dát is waar het om draait. Ook in de wereld van verandermanagement.’

Ook aan de slag?

In de afgelopen jaren hebben we meer dan 100 organisaties geholpen bij het zetten van de volgende stap. Benieuwd naar wat we concreet bereikt hebben? De resultaten lees je hier.