Reflecteren: leer hoe je leert

Je hebt in je leven al veel geleerd. Maar weet je eigenlijk wel hoe dat gaat, dat leren van jou? We trainen je om de dingen die je ziet, doet en denkt methodisch te ontrafelen. Die reflectie zet je vervolgens in voor jouw persoonlijke ontwikkeling en voor de groepen waarvan je deel uitmaakt. Dat maakt je op slag effectiever en efficiënter.

Tegenwoordig leren we op school al met reflecteren, het maken van reflectieverslagen en het benoemen van leerdoelen. Dit is nodig om in ontwikkeling te blijven. Reflecteren op je eigen gedrag en ontwikkeling, hoe doe je dat? Wat komt je daarin tegen en hoe kun je daar mee omgaan? In deze training nemen we mee in de verschillende stappen van reflecteren, de theorie over mindset (wat is dat en werkt dat) en leerstijlen (welke stijl hoort bij mij).

Je ontvangt praktische handvatten om ontwikkeldoelen te stellen en support te organiseren ter ondersteuning van jouw ontwikkeling. Zo blijf je zelf de regisseur van je eigen ontwikkeling!