Heldere kaders geven gewenste resultaat

Haag Wonen zocht voor de implementatie van hun nieuwe ERP-pakket een externe projectleider om hen daarbij te assisteren. De keuze viel op adviseur Reinier Chabot van Andersom. Ria Koppen, financieel bestuurder bij Haag Wonen: “Reinier had de beste papieren om ons te begeleiden en zijn persoonlijkheid past goed bij onze organisatie. Hij is professioneel, kan op elk niveau binnen een organisatie praten en vraagt door. Hij pakt het zakelijk aan en heeft een goed incasseringsvermogen. Dat hebben wij zeer gewaardeerd.”

 

ERP brengt verandering

De vervanging van het ERP had veel impact op de medewerkers en de bedrijfsvoering van Haag Wonen. Naast de invoering van het nieuwe systeem, veranderde ook de manier van werken (procesgang) en maakte het geheel deel uit van bredere organisatiedoelen van Haag Wonen. Ria: “Het was een pittig traject. We hadden de rol van projectleider technisch ingeschoten. Daarnaast hadden we een veranderplan voor de procesgang dat door onze eigen mensen werd geleid en uitgevoerd.”  

Menselijk aspect

Andersom heeft veel ervaring met het menselijke aspect van dit soort projecten. Reinier bracht deze ervaringen in en sprak zijn verbazing uit als hij iets signaleerde. Ria: “Dat hielp ons om scherp te blijven en gaf echt meerwaarde.” Reinier valt in: “Voor ons bij Andersom is het logisch om aandacht te besteden aan de mensen. Het is belangrijk om altijd de verbinding te blijven zoeken. Ik heb veel ruimte gekregen om mijn rol in te vullen en mensen waren goed bereikbaar. Wij kijken altijd door de bril van een veranderkundige.”

Andersom hielp ons scherp te blijven
Ria Koppen – financieel bestuurder bij Haag Wonen

Veerkracht

De samenwerking tussen Andersom en Haag Wonen is goed bevallen. Dat betekent niet dat de implementatie vlekkeloos is verlopen. Ria: “Soms waren er interne discussies waar Reinier in zijn werk last van had. Hij toonde dan veel veerkracht en dat zorgde ervoor dat wij licht aan het einde van de tunnel bleven zien. Ook zouden we achteraf gezien sommige adviezen van hem wel meenemen. We hebben bijvoorbeeld sommige collega’s laat betrokken in het traject. Daardoor deden ze pas tijdens de opleiding ervaring op met het ERP. Sommige keuzes in de inrichting van het pakket zijn dan niet altijd goed te volgen. Dat heeft effect op het draagvlak. Dit betekent dat we nog een inhaalslag moeten maken.”

Begrijpelijk en draaglijk

Al met al is Haag Wonen blij met het resultaat van het totale project. Ria besluit met een advies aan andere organisaties. “Zet je je organisatie op z’n kop met een ERP-wissel, denk dan aan Andersom. Zij maken het begrijpelijk en draaglijk.”

Meer klantverhalen

Onze klanten