Vooruitkijken door digitale transformatie

Heldere uitgangspunten voor implementatie digitale transformatie

Pré Wonen, de woningcorporatie in Zuid-Kennemerland beheert en verhuurt ongeveer 16.000 (sociale) huurwoningen in Haarlem, Beverwijk, Heemstede, Bloemendaal, Bennebroek en Zandvoort. Voor de digitale transformatie van de organisatie vroegen ze Andersom om advies. Maarten Oomes, directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning bij Pré Wonen: “Andersom zorgt voor balans op zowel de voorwaardenscheppende als de menskant. Daarbij hebben ze een fijne manier van samenwerken. De juiste partij om ons bij dit deel van het proces te ondersteunen.”

Vooruitkijken

Al sinds 1917 helpt Pré Wonen inwoners van IJmond en Zuid-Kennemerland aan goede en betaalbare woningen. De woningcorporatie is er speciaal voor de mensen voor wie een passende koop- of vrije sector huurwoning niet bereikbaar is, omdat ze die niet kunnen betalen of omdat ze die niet voor zichzelf kunnen regelen. Een heel diverse groep mensen. Dat maakt de opgave van de organisatie uitdagend. Maarten: “In een notendop zijn er drie onderwerpen erg belangrijk voor al onze huurders en woningzoekenden: goede klantdienstverlening, voorspellend vermogen om juist te kunnen inspelen op de woonbehoeften en de kwaliteit van het vastgoed. Om hierop te kunnen sturen en ons financieel vermogen goed in te zetten, moeten we vooruitkijken. Data helpt ons hierbij.”

Inzet van data

Een kernteam van Pré Wonen ging daarom samen met Andersom aan de slag om de wensen en ambities te inventariseren op het vlak van digitale transformatie. Maarten: “Wat willen we bereiken, welke data heb je daarbij nodig, hoe kun je die verkrijgen en waar kun je die gegevens vervolgens inzetten om de ambities te bereiken?

We hebben ook ideeën in de organisatie opgehaald om de juiste volgorde te bepalen. En om toekomstbeelden en perspectieven te verzamelen. Dat leverde veel op. Denk bijvoorbeeld aan het meten van de tevredenheid direct na het uitvoeren van onderhoud. Of het meten van herhalingen van onderhoud, zodat het onderhoud efficiënter wordt ingericht. Daaraan gekoppeld kunnen we slimmer renoveren, verduurzamen en investeren. Dat kan weer leiden tot ruimte voor andere zaken zoals de aanpassing van het huurbeleid of nieuwbouw. Alles komt bij elkaar.”

Weerstand

Ook de ‘zachte’ kant kwam in het project aan bod. “Andersom heeft ons heel waardevolle overwegingen meegegeven”, vertelt Maarten. Hij vervolgt: “Andersom kent de kansen en risico’s van zo’n digitaal transformatieproject heel goed door hun rijke werkervaring. Zo is het essentieel om te weten waar de weerstand zit. Onbekendheid met de techniek kan uiteindelijk bijvoorbeeld tot weerstand leiden. Maar ook belangrijk is de kennis en kunde van de medewerkers, de veranderbereidheid en de digitale vaardigheden. Andersom houdt rekening met al deze aspecten. Én ze kunnen de techniek begrijpelijk uitleggen.”

Andersom heeft ons heel waardevolle overwegingen meegegeven
Maarten Oomes – Directeur Financiën en Bedrijfsondersteuning bij Pré Wonen

Inspiratiesessies

Een andere stap bestond uit onderzoeken wat voor impact de ambities hebben op de IT-strategie, op de ERP- en andere systemen die Pré Wonen gebruikt. Maarten: ”We hebben het applicatielandschap in kaart gebracht, de voor- en nadelen geïnventariseerd en bepaalt welke systemen we willen behouden. Via inspiratiesessies met bestaande en potentiële leveranciers bekeken we wat er al aan mogelijkheden is. Wat is het doel dat we willen bereiken, met welk middel kan dat, wat is de bijvangst en welke impact heeft het op onze organisatie en medewerkers? We gaan natuurlijk het wiel niet opnieuw uitvinden.”

Ruimte is wezenlijk

Andersom heeft het hele plan op hoofdlijnen gemaakt. De uitgangspunten voor de implementatie van de digitale transformatie zijn helder. De stuurgroep heeft een duidelijk beeld gekregen van wat het betekent voor de organisatie. Maarten vat samen: “Er moet ruimte zijn. Dat is van wezenlijk belang. Goede relevante data verzamelen en inzetten in je bedrijfsprocessen is niet even een knop aan- of uitzetten. Je doet het er niet even bij. Nu gaan we met een kwartiermaker dit plan verder concretiseren, zodat we onze medewerkers vanaf het begin verder kunnen meenemen in het proces.”

Meer klantverhalen

Onze klanten