Wonion ziet bedrijfscultuur bevestigd in visie op werken

Wonion ging in gesprek met haar medewerkers om de visie op werken aan te scherpen. Het verplichte thuiswerken van de afgelopen 2 jaar heeft veel veranderd. Samen met Andersom onderzochten de medewerkers daarom in een aantal sessies hoe ze met elkaar willen werken en wat bij de organisatie past. De visie vormt de basis voor verdere ontwikkeling van mobiliteit en faciliteren van ontmoeting.

Als woningcorporatie waar huurders graag zonder afspraak even binnenlopen is de locatie van het kantoor erg belangrijk. Thuiswerken is dan ook niet voor elke functie vanzelfsprekend. Afgelopen 2 jaar werd dit echter anders. Het leidde zelfs tot een nieuwe visie op werken.

Directeur Bestuurder Gerrolt Ooijman: “Medewerkers kregen veel voor elkaar en deden eerder meer dan minder. Op het gebied van automatisering werden stappen gemaakt om in contact te blijven met de klanten. In 2021 zijn we gaan kijken naar de lessen die we konden leren uit deze periode van verplicht thuiswerken. Medewerkers hebben via een enquête aangegeven hoe ze er fysiek en mentaal bij zaten en wat hun ervaringen waren met de combinatie privé-zakelijk, nu dat meer door elkaar liep.

Sommige medewerkers beviel het zo goed dat ze zelfs tot wel 80 of 90% wilden blijven thuiswerken. Mooi, maar hoe pakken we dat aan? En wat betekent dat voor de werkwijzen binnen Wonion? Het vormde het startpunt om een visie op werken te ontwikkelen die de kaders schept hoe we met elkaar willen werken, nu en in de toekomst. We werkten eerder met Andersom. Dat beviel goed, dus hebben we ze opnieuw gevraagd om ons te begeleiden.”

Vind er wat van 

Eerst gingen de MT- en HR-leden aan de slag. In een paar bijeenkomsten maakten ze de aanzet voor de visie. Deze werd overzichtelijk weergegeven op een A3-formaat placemat. Vervolgens was er een werksessie met alle medewerkers. Uitgangspunt: dit is de gedachte, vind er wat van. Via een centraal debat werd iedereen geprikkeld om mee te praten en te denken. Daarna werd in kleine groepjes gewerkt via thema’s. Veel praktische zaken werden besproken, bijvoorbeeld: ‘Hoe regel je het als niet iedereen op dezelfde tijd aanwezig is?’, ‘Hoe blijf je een goede werksfeer houden?’, ‘Wat kan?’, ‘Wat mag?’. De resultaten werden centraal teruggekoppeld. Er ontstond commitment en mensen waren enthousiast over de aanpak deze dag.

Zij brachten veel kennis en ervaring in. Dat is echt hun meerwaarde
Gerrolt Ooijman – directeur-bestuurder

Mensen centraal 

Gerrolt: “Andersom zet mensen centraal, gaat het gesprek aan. In dit traject werkten we samen met Arthur Frieser en Daisy Oliemeulen. Zij brachten veel kennis en ervaring in. Dat is echt hun meerwaarde. Wat ik ook prettig vind is hun werkwijze. Ze keken mee met onze visie en drongen hun eigen visie niet op. Zij hebben ons echt ondersteund in het proces en het niet overgenomen. Zo zijn we tot een visie gekomen die wordt gedragen door alle medewerkers van Wonion.”

Mobiliteit en ontmoeten

“Er is een nieuwe balans gekomen tussen thuis werken en op kantoor zijn”, vervolgt hij. “Nu kunnen we ook meer gaan doen aan mobiliteit en faciliteren van ontmoeten. Uit de sessie kwam naar voren dat we ontmoeting belangrijk vinden. Eén van de afspraken is daarom dat een werkoverleg of op locatie plaatsvindt, of online. We willen bij voorkeur geen hybride vormen waarbij de helft fysiek aanwezig is en een paar mensen inbellen, omdat dat niet goed werkt. En werk je op locatie? Houd dan ook wat ruimte in de agenda, zodat je even bij elkaar kunt binnenlopen. Er zitten ook zeker wettelijke consequenties aan zoals thuiswerkvergoeding, wijzigingen in reiskosten. Maar verder kiezen we voor maatwerk; heb je iets nodig, zoals een bureaustoel? Meld het en we kijken naar de mogelijkheden. Iedereen krijgt ruimte om het werk te doen op een manier die het best past bij de situatie en taken.”

In gesprek met elkaar

Veel van deze afspraken waren inmiddels al vanzelfsprekend. Gerrolt: ”Wat me het meest is bijgebleven, is de reactie waarom een visie nodig is, omdat de manier van werken die is ontstaan tijdens de coronapandemie toch goed gaat. Onze mensen weten eigenlijk wel wat ze moeten doen en hoe. De meerwaarde zit er voor mij in dat we met elkaar het gesprek erover centraal hebben gevoerd. Dat we hebben geconstateerd dat de aanzet die we hadden gemaakt ook is wat we willen. Het bevestigt de cultuur die we met elkaar hebben gecreëerd. Dat is een mooi resultaat. En voor nieuwe medewerkers is het fijn dat de visie er is. Het biedt heldere, praktische kaders waarop we kunnen voortbouwen.”

Meer klantverhalen

Onze klanten